لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(124)
چاپ مجدد (68)
تالیف (191)
ترجمه (1)
تهران (160)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (192) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا: از م‍ق‍الات‌، ن‍ق‍ده‍ا و اش‍ارات‌
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب - اساطیر - دیویی: 8fa4.62 - 432 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1372 - 6400 ریال - انتخاب
2- جام جهان‌بین
نويسنده:محمدعلی اسلامی‌ندوشن - نشر قطره - دیویی: 8fa4.62 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 90000 ریال - 3 -204-341-964-978 انتخاب
3- سخن عشق: جشن‌نامه دکتر حسن انوری
گردآورنده:علی‌اشرف صادقی ؛ گردآورنده:محمود عابدی - سخن - دیویی: 8fa8.862 - 698 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 650000 ریال - 4 -786-372-964-978 انتخاب
4- پیام آشنایان: مجموعه سخنرانی استادان زبان و ادبیات فارسی
ويراستار:محمدتقی ملیح ؛ ويراستار:احمد دانش - سها - دیویی: 8fa5.62 - 478 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 7000 ریال - انتخاب
5- گفتن نتوانیم نگفتن نتوانیم
نويسنده:محمدعلی اسلامی‌ندوشن - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 8fa4.62 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 85000 ریال - 1 -327-325-964-978 انتخاب
6- جشن‌نامه دکتر فتح‌الله مجتبائی
به‌اهتمام:علی‌اشرف صادقی ؛ به‌اهتمام:ابوالفضل خطیبی - هرمس - دیویی: 8fa8.862 - 812 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 480000 ریال - 6 -799-363-964-978 انتخاب
7- سنگلاخ (مجموعه مقالات)
نويسنده:عبدالحسین احمدی‌ریشهری - صحیفه خرد - دیویی: 8fa0.9 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 0 -79-5724-600-978 انتخاب
8- مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان
نويسنده:احسان طبری - مروارید - دیویی: 8fa0.9 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 20000 ریال - 8 -49-5881-964 انتخاب
9- شگرف و شگفت (جستارها و نوشتارهایی در فرهنگ و ادب ایران)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی ؛ ويراستار:سامان اصفهانی - ترنگ - دیویی: 8fa4.62 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 245000 ریال - 8 -0-99958-622-978 انتخاب
10- مجموعه مقالات نقد ادبی با رویکرد ادبیات تطبیقی (فارسی و عربی): 22 مقاله چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی و علمی - تخصصی به انضمام 8 مقاله دیگر
نويسنده:وحید سبزیانپور - یار دانش - دیویی: 809 - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 400000 ریال - 7 -7-93480-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20