لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (4)
تالیف (22)
ترجمه (10)
تهران (23)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تئوری‌ها و مدل‌های پذیرش و استقرار فناوری‌های کشاورزی پایدار
نويسنده:فاطمه رزاقی‌بورخانی ؛ نويسنده:احمد رضوانفر ؛ نويسنده:حمید موحدمحمدی - آقای کتاب - دیویی: 631.58 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 7 -20-8504-600-978 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر کشاورزی دقیق
نويسنده:حسین نوید ؛ نويسنده:جواد رباطی - دانشگاه تبریز - دیویی: 630.15118 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 7 -12-8864-600-978 انتخاب
3- انتقال از کشاورزی سنتی به توسعه پایدار
مترجم:میثم رحمتی‌فرد ؛ مترجم:آقامحمد علیجانی - نویسنده - دیویی: 631.58 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 1 -067-259-600-978 انتخاب
4- درجه‌بندی غیرمخرب میوه‌ها و سبزیجات با تکنیک‌های هوش محاسباتی
نويسنده:سجاد سبزی ؛ نويسنده:راضیه پوردربانی - خسروی - دیویی: 630.285 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 480000 ریال - 8 -274-209-600-978 انتخاب
5- مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی آگروتکنولوژی (کد 2432) دکتری 91-97
گردآورنده:حسین نامی - مدرسان شریف - دیویی: 630.2 - 412 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 550000 ریال - 4 -7075-11-964-978 انتخاب
6- نوآوری و خوشه‌های کسب و کار: با رویکرد خوشه‌های کسب و کار کشاورزی
نويسنده:مسعود حکمت ؛ نويسنده:سیدمهدی میردامادی ؛ نويسنده:سیدجمال فرج‌اله‌حسینی - آکادمیک - دیویی: 338.17 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 9 -82-8423-600-978 انتخاب
7- زراعت نوین
تدوين:علیرضا کوچکی ؛ تهيه كننده:محمد خواجه‌حسینی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 630.2 - 704 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 280000 ریال - 8 -168-324-964 انتخاب
8- زراعت نوین
تدوين:علیرضا کوچکی ؛ تهيه كننده:محمد خواجه‌حسینی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 630.2 - 704 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 85000 ریال - 8 -168-324-964 انتخاب
9- نانوفناوری و کاربردهای آن در علوم باغبانی
نويسنده:موسی سلگی ؛ ويراستار:مینا تقی‌زاده ؛ ويراستار:علی صباغی - دانشگاه اراک - دیویی: 631.58 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 7 -75-7320-964-978 انتخاب
10- پیشرفت‌های فن‌آوری تولید برنج: تئوری و عمل
نويسنده:وی.سی. سریواستاوا ؛ نويسنده:ایشوار چاندرا ماهاپاترا ؛ مترجم:رمضان طهماسبی - علم کشاورزی ایران - دیویی: 633.180954 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 1 -31-6838-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4