لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در برج امنیت: چرایی ورود ایران به پرونده‌های منطقه‌ای
نويسنده:شراره عبدالحسین‌زاده ؛ ويراستار:مریم حمیدی - موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور - دیویی: 955.084 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 5 -20-8438-600-978 انتخاب
2- حق تعیین سرنوشت در پرتو امنیت ملی
نويسنده:سیداحمد هاشمی‌رضیاکلائی ؛ نويسنده:موسی صالح‌آبادی - کلک زرین - دیویی: 355.03 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 65000 ریال - 6 -17-5388-600-978 انتخاب
3- روندهای راهبردی جهانی موثر بر دفاع و صنایع دفاعی (از دید اسناد و منابع غربی)
تدوين:علیرضا بوشهری ؛ تدوين:فرهاد نظری‌زاده - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.03 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 4 -53-5769-964-978 انتخاب
4- تحولات فرهنگی و سناریوهای آینده امنیت ملی ج.ا.ا
نويسنده:محمدرحیم عیوضی ؛ ويراستار:اشکان یوسفی ؛ ويراستار:اکبر بتوئی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 955.084 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 650000 ریال - 3 -85-6350-622-978 انتخاب
5- درآمدی بر امنیت جمعی: با گذری بر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:میثم هادی‌پور - آموزشی و پژوهشی بوعلی - دیویی: 955.084 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 0 -03-7097-622-978 انتخاب
6- درآمدی بر امنیت و سیاستگذاری امنیت ملی
نويسنده:مرتضی واحدی ؛ نويسنده:حسین صنیعی ؛ ويراستار:حمیدرضا بخشی - دانشکده علوم و فنون فارابی - دیویی: 355.03 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - انتخاب
7- درآمدی بر عناصر تاثیرگذار بر محیط سیاسی - امنیتی ایران
نويسنده:مرتضی شیرودی ؛ زيرنظر:مرتضی چشمه‌نور ؛ ويراستار:اکبر بتویی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.033055 - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 580000 ریال - 3 -97-6885-622-978 انتخاب
8- مقدمه‌ای بر استراتژی‌های امنیت ملی ج.ا.ا.: رهیافت‌ها و راهبردها
نويسنده:محمدرضا تاجیک - فرهنگ گفتمان - دیویی: 955.084 - 340 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 19500 ریال - 9 -03-7799-964 انتخاب
9- درآمدی بر جامعه‌شناسی احساس امنیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:جمال عرف - پژوهشکده مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 8 -10-5282-600-978 انتخاب
10- درآمدی بر امنیت ملی و سیاستگذاری امنیت ملی
نويسنده:مرتضی واحدی ؛ نويسنده:محمدحسین صنیعی ؛ ويراستار:حمیدرضا بخشی - پژوهشکده مطالعات کاربردی قلم - دیویی: 355.03 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 180000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2