لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گناه ویس
نويسنده:کتایون مزداپور - اساطیر - دیویی: 8fa0.008 - 266 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 160000 ریال - 3 -148-331-964-978 انتخاب
2- زبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا یثربی
نويسنده:محمد نجاری ؛ نويسنده:ویدا بابالو ؛ ويراستار:مهبود مهرنوش - اختران - دیویی: 8fa2.6209 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 2 -015-207-964-978 انتخاب
3- مکتب اصالت زن (فمینیسم) در نقد ادبی
نويسنده:محمود حسن‌آبادی - نیکونشر - دیویی: 809.89287 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 4 -18-7253-964 انتخاب
4- فمینیسم‌های ادبی
نويسنده:روت رابینز ؛ مترجم:احمد ابومحبوب - افراز - دیویی: 809.8928 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 94000 ریال - 0 -54-2837-964-978 انتخاب
5- گناه ویس
نويسنده:کتایون مزداپور - اساطیر - دیویی: 8fa0.008 - 264 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 21000 ریال - 1 -148-331-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1