لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (54)
تالیف (83)
ترجمه (22)
تهران (69)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (29)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ادبیات انگلیس: شاعران رومنتیک
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - دیویی: 820.9 - 966 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 42000 ریال - 1 -371-462-964 انتخاب
2- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات انگلیسی قدیم
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 250 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 11000 ریال - 8 -146-462-964 انتخاب
3- Understanding literature: an anthology
نويسنده:حسین صبوری ؛ نويسنده:ضیاء امیری‌صدر ؛ ويراستار:مجید خرسند - زبان آکادمیک - دیویی: 820.9 - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 8 -3-96741-600-978 انتخاب
4- اشکال یک اسطوره: گونه‌گونی شخصیت ادبی حضرت یوسف
نويسنده:سعید اربابی‌شیرانی ؛ مترجم:مجدالدین کیوانی - نیلوفر - دیویی: 8fa0.9351 - 226 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 110000 ریال - 0 -519-448-964-978 انتخاب
5- An outline of English literature
نويسنده:G.C. Thornley ؛ نويسنده:Gwyneth Roberts - رهنما - دیویی: 820.9 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - انتخاب
6- The McGraw-Hill guide to English literature: William Blake to D.H. Lawrence
نويسنده:Karen Lawrence ؛ نويسنده:Betsy Seifter ؛ نويسنده:Lois Ratner - رهنما - دیویی: 428 - 480 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 150000 ریال - انتخاب
7- History of English literature book 2
نويسنده:پویا دخیلی - مشاوران صعود ماهان - دیویی: 820.9 - 384 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 670000 ریال - 2 -865-458-600-978 انتخاب
8- تاریخ تحلیلی ادبیات انگلیسی به روایت جنگ ادبی نورتون
مترجم:جلال عباسی - اندیش ‌ورزان - دیویی: 820.9 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 12000 ریال - 0 -3-91533-964 انتخاب
9- گزیده نظم و نثر انگلیسی نورتون
به‌اهتمام:جلال سخنور - اشتیاق - دیویی: 820.9 - 1164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 120000 ریال - 9 -3-95222-964 انتخاب
10- تاریخ ادبیات انگلیس: نمایشنامه‌ی رنسانس
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمد شیدا - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 800 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 30000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11