لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (54)
تالیف (83)
ترجمه (22)
تهران (69)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (29)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- A survey of English literature (II)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 630 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 1500 نسخه - 72000 ریال - 4 -625-459-964-978 انتخاب
2- تاریخ ادبیات انگلیس: نمایشنامه‌ی سده‌ی بیستم
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 816 صفحه - جلد 10 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 130000 ریال - 6 -418-462-964-978 انتخاب
3- ماجرا فقط این نبود: شش جستار درباره‌ی زندگی در کنار ادبیات و هنر
نويسنده:زیدی اسمیت ؛ مترجم:معین فرخی ؛ مترجم:احسان لطفی - اطراف - دیویی: 824.91423 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 210000 ریال - 3 -30-6194-622-978 انتخاب
4- The short oxford history of english literature
نويسنده:Andrew Sanders - صبح صادق - دیویی: 820.9 - 740 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 36000 ریال - انتخاب
5- Understanding literature: an anthology
نويسنده:حسین صبوری ؛ نويسنده:ضیاء امیری‌صدر ؛ ويراستار:مجید خرسند - زبان آکادمیک - دیویی: 820.9 - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 8 -3-96741-600-978 انتخاب
6- The McGraw-Hill guide to English literature: William Blake to D.H. Lawrence
نويسنده:Karen Lawrence ؛ نويسنده:Betsy Seifter ؛ نويسنده:Lois Ratner - رهنما - دیویی: 428 - 480 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
7- Literature: a close study
نويسنده:M.G. Mcnamara ؛ نويسنده:C.J. Burns - رهنما - دیویی: 820.9 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
8- An outline of English literature
نويسنده:G.C. Thornley ؛ نويسنده:Gwyneth Roberts - رهنما - دیویی: 820.9 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
9- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات روزگار ملکه ویکتوریا
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 1068 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -384-462-964 انتخاب
10- شعر تر و سیم و زر: معرفی و کاربست نقد اقتصادی نو
نويسنده:علیرضا جعفری‌صیادی ؛ نويسنده:مهدی شفیعیان - ققنوس - دیویی: 8fa0.8355 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 770 نسخه - 7 -325-278-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11