لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (33)
تالیف (55)
ترجمه (0)
تهران (49)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (55)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 30 سال 1384 - 17200 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
2- کلیات فلسفه
نويسنده:صدیقه مقیمی‌سارانی - منگان - دیویی: 107 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 5 -2-90738-600-978 انتخاب
3- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 109 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1381 - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
4- کتاب کار (آزمون در آزمون) کلیات فلسفه فراگیر - پیام نور: آزمونهایی به سبک امتحان، کتابی برای کار در کلاس ...
نويسنده:مرتضی واثق - راه - دیویی: 107 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 3 -01-5072-600-978 انتخاب
5- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 30000 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
6- کلیات فلسفه: بر اساس کتاب دکتر اصغر دادبه
نويسنده: گروه مولفان - سیمیا - دیویی: 107 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 24000 ریال - 5 -112-177-600-978 انتخاب
7- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1382 - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
8- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1382 - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
9- کلیات فلسفه: آزمون‌های پایان ترم امتحانات به همراه پاسخ کلیدی
- نشر آخر - دیویی: 107 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12000 ریال - 4 -1-90268-600-978 انتخاب
10- راهنمای دروس و مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کلیات فلسفه: فراگیر پیام نور
نويسنده:حسن کیخا - چهارخونه - دیویی: 107 - 138 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 40000 ریال - 2 -20-5216-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6