لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (7)
تالیف (40)
ترجمه (0)
تهران (37)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسائل آموزش عالی ایران
نويسنده:غلامرضا ذاکرصالحی ؛ ويراستار:سمیه سیاه‌پشت - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 378.55 - 582 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 380000 ریال - 4 -71-8905-600-978 انتخاب
2- آموزش عالی (مفاهیم و رویکردها)
نويسنده:سیداحمد هاشمی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد،نوید شیراز - دیویی: 378.55 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 90000 ریال - 2 -2301-10-964-978 انتخاب
3- شاخص‌های عملکردی برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی: برای ارتقای کیفیت و ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها ...
نويسنده:فریدون آزما - آرنا - دیویی: 378.55 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 1 -160-356-600-978 انتخاب
4- معرفی دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی
به‌اهتمام:رضا محمدی - سازمان سنجش آموزش کشور - دیویی: 378.55 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 6 -218-239-964-978 انتخاب
5- ارزیابی کیفیت آموزش عالی در ایران: کاربردی از "نظریه مبنایی" (GT)
نويسنده:مقصود فراستخواه ؛ ويراستار:ندا رضایی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.55 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 0 -49-6451-964-978 انتخاب
6- فرهنگ و دانشگاه
نويسنده:نعمت‌الله فاضلی ؛ ويراستار:غزاله رضوی - ثالث - دیویی: 378.55 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 320000 ریال - 8 -400-380-964-978 انتخاب
7- آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش‌پژوهانه
نويسنده:محمود مهرمحمدی ؛ نويسنده:نعمت‌الله موسی‌پور ؛ نويسنده:خسرو باقری - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 001.30955 - 676 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 330000 ریال - 5 -91-5567-600-978 انتخاب
8- سند ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران
نويسنده: مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی - سازمان سنجش آموزش کشور، اداره کل چاپ و انتشارات - دیویی: 378.55 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 8 -272-239-964-978 انتخاب
9- ابزارهای شفاف‌سازی در آموزش عالی
نويسنده:زینب مقدم ؛ ويراستار:محمدجواد یدالهی‌فر - مصفای الوند - دیویی: 378.55 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 8 -3-95907-964-978 انتخاب
10- ارزیابی آموزش عالی در جهان و ایران
نويسنده:مهرنوش پازارگادی ؛ نويسنده:قاسم آزادی‌احمدآبادی - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 378 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 62000 ریال - 4 -206-399-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4