لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (7)
تالیف (39)
ترجمه (0)
تهران (36)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ضرورت اصلاحات در آموزش عالی: تاملی بر مسائل و چالش‌های روز در نظام دانشگاهی کشور
نويسنده:نعمت‌الله عزیزی ؛ ويراستار:سمیه سیاه‌پشت - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 378.55 - 608 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -88-6996-600-978 انتخاب
2- مجموعه مقالات دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار
ويراستار:داود حاتمی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.55 - 874 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -68-6451-964-978 انتخاب
3- فرایند اجرای ارزیابی درونی در گروه‌های آموزشی دانشگاهی (راهنمای عملی)
نويسنده:عباس بازرگان‌هرندی ؛ نويسنده:یوسف حجازی ؛ نويسنده:فاخته اسحاقی - نشر دوران - دیویی: 378.1220955 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1050 نسخه - 18000 ریال - 5 -35-8891-964-978 انتخاب
4- نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی
نويسنده:عباس بازرگان‌هرندی ؛ نويسنده:مقصود فراستخواه - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 378 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 0 -0501-02-600-978 انتخاب
5- فرهنگ و دانشگاه
نويسنده:نعمت‌الله فاضلی ؛ ويراستار:غزاله رضوی - ثالث - دیویی: 378.55 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 68000 ریال - 8 -400-380-964-978 انتخاب
6- سنجش کیفیت و ارزیابی درونی در آموزش عالی
نويسنده:گلپر مهرابی ؛ ويراستار:امید قاسمی ؛ ويراستار:جلال کمالی‌اردکانی - رشد فرهنگ - دیویی: 378.001 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -84-7430-600-978 انتخاب
7- بررسی وضع موجود مراکز علمی - کاربردی فرهنگ و هنر
نويسنده:علی بنیادی‌نائینی ؛ نويسنده:کتایون عضدی ؛ نويسنده:فریبا مشهدی‌محمودی - قلم علم - دیویی: 378.55 - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -68-8804-964-978 انتخاب
8- ابزارهای شفاف‌سازی در آموزش عالی
نويسنده:زینب مقدم ؛ ويراستار:محمدجواد یدالهی‌فر - مصفای الوند - دیویی: 378.55 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -3-95907-964-978 انتخاب
9- ارزیابی کیفیت آموزش عالی در ایران: کاربردی از "نظریه مبنایی" (GT)
نويسنده:مقصود فراستخواه ؛ ويراستار:ندا رضایی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.55 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 0 -49-6451-964-978 انتخاب
10- شاخص‌های عملکردی برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی: برای ارتقای کیفیت و ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها ...
نويسنده:فریدون آزما - آرنا - دیویی: 378.55 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -160-356-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4