لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(141)
چاپ مجدد (219)
تالیف (350)
ترجمه (10)
تهران (334)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (360) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرجع سایت‌های اینترنت: کتابخانه‌ها، کتابداری و ناشران
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 124 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 18000 ریال - 7 -40-8973-964 انتخاب
2- مرجع سایت‌های اینترنت: مهندسی پزشکی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:امیر کوهساریان ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 64 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 12000 ریال - 5 -55-8973-964 انتخاب
3- مرجع سایت‌های اینترنت: هنر
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 204 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 25000 ریال - 6 -46-8973-964 انتخاب
4- مرجع سایت‌های اینترنت: پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی
نويسنده:سیدحسین اوینی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 224 صفحه - (در14جلد ) - جلد 13 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4 -35-7687-964 انتخاب
5- مجموعه کلید طلایی اینترنت نسخه تخصصی: دانشگاهها و آموزش عالی
نويسنده:فرشاد مجیدفر ؛ نويسنده:فرزان مجیدفر ؛ نويسنده:فرشید مجیدفر - نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه - دیویی: 004.678 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 15000 ریال - 9 -30-8603-964-978 انتخاب
6- سایت‌های علوم انسانی
گردآورنده:پروین فامیل‌ذوقی - نسل نواندیش - دیویی: 004.678 - 224 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 16000 ریال - 6 -042-412-964 انتخاب
7- مرجع سایت‌های اینترنت: تربیت بدنی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 148 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 21000 ریال - 6 -32-8973-964 انتخاب
8- زنبور عسل در اینترنت
نويسنده:محمدرضا محمدیوسفی ؛ ويراستار:سیدمحمدحسن موسوی‌پاکزاد - نشر آموزش کشاورزی،موج سبز - دیویی: 004.678 - 94 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 17000 ریال - 4 -033-520-964 انتخاب
9- مرجع سایت‌های اینترنت: آموزش و پرورش
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 18000 ریال - 8 -45-8973-964 انتخاب
10- مرجع سایت‌های اینترنت: مهندسی پزشکی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:امیر کوهساریان ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 12000 ریال - 5 -55-8973-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36