لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیست و هفت قرن تاریخ ایتالیا و اروپا
نويسنده:برناردینو باربادورو ؛ مترجم:محمدحسن افضلی‌نژاد - تالار کتاب - دیویی: 945.09 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 6 -07-7251-964 انتخاب
2- بیست و هفت قرن تاریخ ایتالیا و اروپا
نويسنده:برناردینو باربادورو ؛ مترجم:محمدحسن افضلی‌نژاد - تالار کتاب - دیویی: 945.09 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -08-7251-964 انتخاب
3- برگزیده‌ی نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی
نويسنده:دیوید فورگاکس ؛ نويسنده:دیوید نوئل-اسمیت ؛ مترجم:احمد شایگان - آگاه - دیویی: 850.9 - 592 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 550 نسخه - 400000 ریال - 4 -378-416-964-978 انتخاب
4- رنسانس ایتالیا
نويسنده:کارن اسمن ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 945.05 - 138 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -703-311-964-978 انتخاب
5- برگزیده‌ی نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی
نويسنده:دیوید فورگاکس ؛ نويسنده:دیوید نوئل-اسمیت ؛ مترجم:احمد شایگان - آگاه - دیویی: 850.9 - 592 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 550 نسخه - 400000 ریال - 4 -378-416-964-978 انتخاب
6- برگزیده‌ی نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی
نويسنده:دیوید فورگاکس ؛ نويسنده:دیوید نوئل-اسمیت ؛ مترجم:احمد شایگان - آگاه - دیویی: 850.9 - 594 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 550 نسخه - 400000 ریال - 4 -378-416-964-978 انتخاب
7- رنسانس ایتالیا
نويسنده:کارن اسمن ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 945.05 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 700 نسخه - 250000 ریال - 0 -703-311-964-978 انتخاب
8- رنسانس ایتالیا
نويسنده:کارن اسمن ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 945.05 - 138 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 0 -703-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1