لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (38)
تالیف (3)
ترجمه (62)
تهران (62)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (60)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های پریان: کتاب ارغوانی
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - هیرمند - دیویی: 398.21 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 1 -433-408-964-978 انتخاب
2- قصه‌های پریان: کتاب آبی
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - کاروان، کتاب لوک - دیویی: 398.21 - 412 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 0 -23-8497-964 انتخاب
3- لیرشاه
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:بی‌تا حسینی - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 398.2 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 80000 ریال - 0 -07-8175-600-978 انتخاب
4- قصه‌های پریان: کتاب سبز
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست ؛ ويراستار:شهرناز اعتمادی - هیرمند - دیویی: 398.21 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 73000 ریال - 9 -185-408-964-978 انتخاب
5- قصه‌های پریان: کتاب زرد
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - کاروان، کتاب لوک - دیویی: 398.2 - 370 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -59-8497-964-978 انتخاب
6- لاک‌پشت و عروسش و 30 افسانه دیگر
نويسنده:اندرو لنگ ؛ مترجم:ساره پدرام - قدیانی - دیویی: 398.20942 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 5 -833-417-964 انتخاب
7- شاهزاده خانم خاموش و 28 افسانه دیگر
نويسنده:اندرو لنگ ؛ مترجم:آناهیتا آذری ؛ ويراستار:متین پدرامی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.20942 - 274 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 3 -831-417-964-978 انتخاب
8- قصه‌های پریان: کتاب ارغوانی
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - هیرمند - دیویی: 398.21 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300 نسخه - 300000 ریال - 1 -433-408-964-978 انتخاب
9- قصه‌های پریان: کتاب آبی
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - هیرمند - دیویی: 398.21 - 420 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 2 -184-408-964-978 انتخاب
10- افسانه گلهای کوچک آبی
نويسنده:تامی دپائولو ؛ مترجم:رویا اخوان‌سیاهکلی - بید - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 1 -1-95381-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7