لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (35)
تالیف (3)
ترجمه (59)
تهران (59)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (57)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های پریان: کتاب صورتی
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - هیرمند - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 210000 ریال - 7 -204-408-964-978 انتخاب
2- قصه‌های پریان: کتاب زرشکی
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - هیرمند - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 5 -378-408-964-978 انتخاب
3- افسانه‌های عاشقانه
نويسنده:مایکل وست ؛ نويسنده:دیوید سوان ؛ مترجم:علی‌اصغر علی‌نژاد - شلفین - 48 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 6500 ریال - 4 -95-8724-964 انتخاب
4- افسانه گلهای کوچک آبی
نويسنده:تامی دپائولو ؛ مترجم:رویا اخوان‌سیاهکلی - بید - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 1 -1-95381-622-978 انتخاب
5- قصه‌های پریان: کتاب آبی
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - کاروان، کتاب لوک - 416 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 48000 ریال - 6 -23-8497-964-978 انتخاب
6- قصه‌های پریان: کتاب زرد
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - کاروان، کتاب لوک - 368 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 5 -59-8497-964-978 انتخاب
7- قصه‌های وقت خواب
نويسنده:آلکسی‌نیکالانویچ تولستوی ؛ مترجم:مریم کلانتریان ؛ ويراستار:حسین مافی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 336 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 500000 ریال - 9 -588-374-600-978 انتخاب
8- قصه‌های پریان: کتاب قرمز
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست ؛ ويراستار:شهرناز اعتمادی - هیرمند - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 5 -183-408-964-978 انتخاب
9- قصه‌های پریان: کتاب قرمز
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست ؛ ويراستار:شهرناز اعتمادی - هیرمند - 436 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 5 -183-408-964-978 انتخاب
10- قصه‌های پریان: کتاب بنفش
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - هیرمند - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 2 -238-408-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7