لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (43)
تالیف (3)
ترجمه (70)
تهران (69)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (67)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (73) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های پریان: کتاب سبز
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - هیرمند - دیویی: 398.21 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 125000 ریال - 9 -185-408-964-978 انتخاب
2- قصه‌های پریان: کتاب صورتی
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - هیرمند - دیویی: 398.2 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 75000 ریال - 7 -204-408-964-978 انتخاب
3- در جستجوی آینه‌ی گمشده
نويسنده:آدام گیدویتز ؛ مترجم:طوبی سلیمانی‌موحد ؛ ويراستار:آناهید خرمی - پرتقال - دیویی: 398.2 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 260000 ریال - 2 -121-462-600-978 انتخاب
4- لاک‌پشت و عروسش و 30 افسانه دیگر
نويسنده:اندرو لنگ ؛ مترجم:ساره پدرام - قدیانی - دیویی: 398.20942 - 274 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 60000 ریال - 7 -833-417-964-978 انتخاب
5- قصه‌های پریان: کتاب سبز
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست ؛ ويراستار:شهرناز اعتمادی - هیرمند - دیویی: 398.21 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 73000 ریال - 9 -185-408-964-978 انتخاب
6- قصه‌های پریان: کتاب بنفش
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - هیرمند - دیویی: 398.2 - 342 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 155000 ریال - 2 -238-408-964-978 انتخاب
7- قصه‌های پریان: کتاب سبز
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - هیرمند - دیویی: 398.21 - 344 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 300000 ریال - 9 -185-408-964-978 انتخاب
8- قصه‌های پریان: کتاب صورتی
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - هیرمند - دیویی: 398.2 - 352 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 140000 ریال - 7 -204-408-964-978 انتخاب
9- 5 داستان انگلیسی (با ترجمه فارسی) = 5English stories
گردآورنده:علیرضا جعفری - مهر امیرالمومنین (ع) - دیویی: 428 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 13000 ریال - 8 -053-159-964-978 انتخاب
10- قصه‌های پریان: کتاب خاکستری
نويسنده:اندرو لانگ ؛ مترجم:علی‌اکبر خداپرست - هیرمند - دیویی: 398.21 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 160000 ریال - 3 -299-408-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8