لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(357)
چاپ مجدد (448)
تالیف (588)
ترجمه (217)
تهران (737)
شهرستان (68)
كودك و نوجوان (70)
كمك درسی و آموزشی (32)

تعداد یافت شده (805) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ روضه‌الصفای ناصری: صفویان و افشاریان
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - دیویی: 955.01 - 714 صفحه - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 63000 ریال - 964-331-099-X انتخاب
2- تاریخ روضه‌الصفای ناصری: بخش دوم: دنباله سلطنت فتحعلی شاه
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - دیویی: 955.01 - 516 صفحه - (در10جلد ) - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 5 -101-331-964 انتخاب
3- تاریخ روضه‌الصفای ناصری: در سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - دیویی: 955.01 - 890 صفحه - (در10جلد ) - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 72000 ریال - 3 -102-331-964 انتخاب
4- تاریخ روضه‌الصفای ناصری: بخش اول: زندیه، قاجاریه تا پایان جنگ اول ایران و روس
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - دیویی: 955.01 - 632 صفحه - (در10جلد ) - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 52000 ریال - 7 -100-331-964 انتخاب
5- بررسی فرازهایی از تاریخ ایران باستان
نويسنده:التفات عبدی‌زاده - باغ اندیشه - دیویی: 955.01 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3500 نسخه - 8000 ریال - 964-90622-2-X انتخاب
6- خلاصه‌ی تاریخ کتزیاس از کورش تا اردشیر (معروف به خلاصه‌ی فوتیوس)
مترجم:کامیاب خلیلی - نشر کارنگ - دیویی: 955.014 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 9 -29-6730-964 انتخاب
7- تاریخ تمدن ایران باستان
نويسنده:محمود زنجانی - آشیانه کتاب،عطایی - دیویی: 955.01 - 686 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 3100 نسخه - 95000 ریال - 5 -44-6350-964 انتخاب
8- تاریخ تمدن ایران باستان
نويسنده:محمود زنجانی - آشیانه کتاب،عطایی - دیویی: 955.01 - 672 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 3100 نسخه - 95000 ریال - 3 -45-6350-964 انتخاب
9- تاریخ مردم ایران: ایران قبل از اسلام: کشمکش با قدرتها
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 612 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1381 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -0468-00-964 انتخاب
10- ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی (قرن ششم قبل از میلاد)
نويسنده:محمد داندامایف ؛ مترجم:روحی ارباب - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.014 - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 4 -334-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 81