لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (23)
تالیف (36)
ترجمه (17)
تهران (19)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگرشی نو در فهم احادیث نبوی
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:داود ناروئی - نشر احسان - دیویی: 297.93 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -016-356-964 انتخاب
2- ابوهریره
نويسنده:عبدالحسین شرف‌الدین - موسسه‌ انصاریان‌ للطباعه‌ و النشر - دیویی: 297.942 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 9 -484-438-964 انتخاب
3- تاثیر احادیث ضعیف بر عقیده
نويسنده:عبدالرحمن عبدالخالق ؛ مترجم:آرمان کریمی - آراس - دیویی: 297.26 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -59-7682-600-978 انتخاب
4- وضع و نقد حدیث
نويسنده:عبدالهادی مسعودی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،دانشگاه قرآن و حدیث - دیویی: 297.267 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 90000 ریال - 6 -364-530-964-978 انتخاب
5- وضع و نقد حدیث
نويسنده:عبدالهادی مسعودی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،دانشکده علوم حدیث - دیویی: 297.267 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 37500 ریال - 6 -364-530-964-978 انتخاب
6- تهمت‌های ناروا به ساحت مقدس رسول خدا (ع): ترجمه کتاب: شوارق النصوص...
نويسنده:میرحامدحسین نیشابوری‌کنتوری ؛ مترجم:محمدرضا کریمی - دلیل ما - دیویی: 297.9462 - 808 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 6 -785-397-964-978 انتخاب
7- میزان تصحیح الموروث الروائی معالم نظریه عرض الروایات علی القرآن الکریم تقریرا لابحاث المرجع الدینی السیدکمال الحیدری (ره)
نويسنده:طلال حسن - دار فراقد - دیویی: 297.26 - 294 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 2 -22-7799-600-978 انتخاب
8- حدیث نماها
نويسنده:محمدحسن ربانی‌بیرجندی ؛ نويسنده:رضا سلطانی‌گرد‌فرامرزی - سفیر اردهال - دیویی: 297.29 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 550 نسخه - 120000 ریال - 6 -102-313-600-978 انتخاب
9- رساله فی تاویل حدیث الترجیع
نويسنده:محمدبن‌حسن حرعاملی ؛ مصحح:هادی رستگارمقدم‌گوهری - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.212 - 127 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 300 نسخه - 210000 ریال - 6 -058-429-600-978 انتخاب
10- نقد و بررسی روایات صحیح بخاری از دیدگاه عقل و نقل
نويسنده:یداله روشنی - سنجش و دانش - دیویی: 297.211 - 188 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 150000 ریال - 7 -785-232-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6