لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2173)
چاپ مجدد (1746)
تالیف (3208)
ترجمه (711)
تهران (1183)
شهرستان (2736)
كودك و نوجوان (36)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (3919) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آئینه‌داران وحی: سیمای حافظان و حاملان وحی در روایات‌معصومین (ع)
نويسنده:کاظم قادری - به دید - دیویی: 297.192 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4000 ریال - 7 -2-90187-964 انتخاب
2- مکتب بازماندگان
نويسنده:امیرمحمداسماعیل طالب‌شهرستانی - نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه - دیویی: 297.212 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 ریال - 3 -13-6715-964 انتخاب
3- چهل حدیث: مشتمل بر ده حدیث دینی، اخلاقی و اجتماعی
نويسنده:سیدهاشم رسولی‌ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.218 - 506 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 16000 ریال - 2 -480-430-964 انتخاب
4- چهل حدیث سیره کاظمی (ع)
تهيه و تنظيم:محمود احمدیان - نشر معروف - دیویی: 297.218 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1200 ریال - 5 -38-6739-964 انتخاب
5- چهل حدیث سیره رضوی (ع)
تهيه و تنظيم:محمود احمدیان - نشر معروف - دیویی: 297.218 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1200 ریال - 0 -35-6739-964 انتخاب
6- چهل حدیث سیره صادقی (ع)
تهيه و تنظيم:سیدمحمود مدنی‌بجستانی - نشر معروف - دیویی: 297.218 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1200 ریال - 3 -39-6739-964 انتخاب
7- چهل حدیث سیره تقوی (ع)
تهيه و تنظيم:محمود شریفی - نشر معروف - دیویی: 297.218 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1200 ریال - 7 -37-6739-964 انتخاب
8- چهل حدیث سیره حسنی (ع)
تهيه و تنظيم:سیدحسین زینالی - نشر معروف - دیویی: 297.218 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1200 ریال - 4 -33-6739-964 انتخاب
9- چهل حدیث سیره علوی (ع)
نويسنده:محمود لطیفی - نشر معروف - دیویی: 297.218 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1200 ریال - 964-6739-27-X انتخاب
10- چهل حدیث اربعین در روایات اسلامی
نويسنده:محبوب علیزاده - ایران نگین - دیویی: 297.218 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 ریال - 5 -6-91784-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 392