لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (20)
تالیف (33)
ترجمه (2)
تهران (25)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حضرت یوسف (ع)
مترجم: گروه‌زبانشناسی‌کاربسته‌بنیادپژوهشهای‌اسلامی ؛ مترجم:عزیزالله تهرانی - شرکت به نشر - دیویی: 297.156 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 2500 ریال - 5 -849-333-964 انتخاب
2- مهربان‌تر از یوسف
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.959 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 10000 ریال - 7 -96-5601-964 انتخاب
3- مهربان‌تر از یوسف
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.959 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3950 ریال - 7 -96-5601-964 انتخاب
4- حضرت یوسف (ع)
نويسنده:منیژه عارفی - جهان پویش،مهد علم - دیویی: 297.156 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 5000 ریال - 2 -78-5669-964 انتخاب
5- مهربان‌تر از یوسف
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.959 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3200 ریال - 7 -96-5601-964 انتخاب
6- حضرت یوسف (ع)
نويسنده:اسماعیل هنرمندنیا ؛ تصويرگر:مرجان نیک‌جاه - سایه‌گستر - دیویی: 297.156 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 5000 ریال - 9 -523-828-964-978 انتخاب
7- مهربان‌تر از یوسف
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.959 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 30000 ریال - 6 -527-539-964-978 انتخاب
8- مهربان‌تر از یوسف
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.959 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2950 ریال - 7 -96-5601-964 انتخاب
9- سرگذشت حضرت یوسف علیه‌السلام
نويسنده:سیدابوالفضل عبدالله‌زاده(موسوی) - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 297.156 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 9 -803-470-964-978 انتخاب
10- مهربان‌تر از یوسف
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.959 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 20000 ریال - 7 -96-5601-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4