لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (10)
تالیف (8)
ترجمه (13)
تهران (17)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکل‌ها: ببر و بچسبان
مترجم:صدیقه نجیمی - خانه ادبیات - دیویی: 372.21 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 ریال - 964-7245-05-X انتخاب
2- علاء‌الدین و چراغ جادو
مترجم:سیدمجتبی دانش‌موسوی - دانش موسوی،پیام دانش - دیویی: 398.2 - 8 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 7000 ریال - انتخاب
3- علاء‌الدین و چراغ جادو
مترجم:سعید طاهری‌آشتیانی - شعاع - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2 -42-5901-964-978 انتخاب
4- از شکلها چه می‌دانی؟
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 516 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 4500 ریال - 1 -78-6413-964 انتخاب
5- بازی فکری تنگرم
نويسنده:توماس فاستر ؛ نويسنده:فرزانه شهرتاش - شهرتاش - دیویی: 793.7 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 8 -04-8282-964 انتخاب
6- قصه نقطه و خط
نويسنده:ملیحه بهرامی‌پارسا ؛ نقاش:فرناز دلیلی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 ریال - 0 -524-436-964 انتخاب
7- بازی فکری تنگرم 2
نويسنده:توماس فاستر ؛ مترجم:فرزانه شهرتاش - شهرتاش - دیویی: 793.7 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 8 -04-8282-964 انتخاب
8- قصه‌های ریاضی: آشنایی با اشکال هندسی پایه، سطح شیبدار ...
نقاش:ناهید هاشمیان - نشر سنبله - دیویی: 510.7 - 12 صفحه - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 800 ریال - 964-6702-18-X انتخاب
9- بازی فکری تنگرم
نويسنده:توماس فاستر ؛ نويسنده:فرزانه شهرتاش - فرنو - دیویی: 516 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 ریال - 5 -01-5753-964 انتخاب
10- ناقص، کامل: رسم و کامل کردن شکلها
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - پیام قلم - دیویی: 372 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - 0 -17-6039-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3