لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(313)
چاپ مجدد (306)
تالیف (452)
ترجمه (167)
تهران (364)
شهرستان (255)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (619) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معاشرت در زندگی مشترک
نويسنده:سعید ایزدی ؛ ويراستار:م. جهانی - سعید ایزدی - دیویی: 646.77 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 6 -0396-04-600-978 انتخاب
2- ازدواج (انتخاب آگاهانه زندگی عاشقانه)
نويسنده:علی جهانگیری ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی ؛ نويسنده:محبوبه آدینه‌پور - آذرین مهر - دیویی: 646.77 - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 220000 ریال - 9 -50-8806-600-978 انتخاب
3- روابط موفق: 25 قانون مهم برای انتخاب مرد یا زن دلخواه خود بر اساس رابطه‌ای مبتنی بر عشق
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:بهناز روان‌آسا ؛ مترجم:کامران افشار - اسرار دانش - دیویی: 646.77 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 9500 ریال - 3 -05-7551-964 انتخاب
4- زنان زیرک: چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟
نويسنده:شری آرگوو ؛ مترجم:سمیرا ساجدی - دانژه - دیویی: 646.77 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 240000 ریال - 2 -146-250-600-978 انتخاب
5- مطلع مهر: راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد - حدیث راه عشق - دیویی: 297.725 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 47 سال 1389 - 25000 ریال - 4 -75-8775-964-978 انتخاب
6- آتش عشق
نويسنده:میثم بابایی - رستم و سهراب - دیویی: 646.77 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 3 -71-5325-600-978 انتخاب
7- مطلع مهر: راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد - حدیث راه عشق - دیویی: 297.725 - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 56 سال 1394 - 55000 ریال - 5 -23-8775-964-978 انتخاب
8- روابط موفق: 25 قانون مهم برای انتخاب مرد یا زن دلخواه خود بر اساس رابطه‌ای مبتنی بر عشق
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:بهناز روان‌آسا ؛ مترجم:کامران افشار - شباهنگ - دیویی: 646.78 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 3 -010-130-600-978 انتخاب
9- مطلع مهر: راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد - حدیث راه عشق - دیویی: 297.725 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1389 - 25000 ریال - 4 -75-8775-964-978 انتخاب
10- مطلع مهر: راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد - حدیث راه عشق - دیویی: 297.725 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 35000 ریال - 5 -23-8775-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 62