لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (9)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایلات و طوایف کرمانشاهان: کلهر
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 200000 ریال - 3 -76-6254-964-978 انتخاب
2- ایلات و طوایف کرمانشاهان: سنجابی، باجلان، کلیایی
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 7 -78-6254-964-978 انتخاب
3- ایلات و طوایف کرمانشاهان: زنگنه
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 250000 ریال - 0 -77-6254-964-978 انتخاب
4- جغرافیای تاریخی کرمانشاهان
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 250000 ریال - 1 -70-6254-964-978 انتخاب
5- فرهنگ و هنر کرمانشاهان:‌ مطبوعات، نمایش، موسیقی، چاپ و کتاب و کتابخانه، احوال و آثار نویسندگان، مترجمین و محققان، ...
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 600000 ریال - 5 -72-6254-964-978 انتخاب
6- ایلات و طوایف کرمانشاهان: اورامان
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 350000 ریال - 2 -73-6254-964-978 انتخاب
7- ایلات و طوایف کرمانشاهان: گوران
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 200000 ریال - 6 -75-6254-964-978 انتخاب
8- ایلات و طوایف کرمانشاهان:‌ جاف
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 250000 ریال - 9 -74-6254-964-978 انتخاب
9- فرهنگ و مردم کرمانشاهان: صنایع دستی، اخلاق و آداب و رسوم، سور و سوگ، تکایا و حسینیه ها، بازیهای محلی، ...
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 250000 ریال - 5 -69-6254-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1