لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان و شعر تبری: مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی
ويراستار:منصور علی‌اصغری‌تویه - هاوژین - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 0 -22-8316-600-978 انتخاب
2- تا صبح‌دمان: مجموعه مقالات همایش ملی علمی، پژوهشی نیمایوشیج
ويراستار:سیدرحیم موسوی‌ساروی ؛ ويراستار:سمیه رحمانی‌چرانی - شلفین - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 0 -126-100-600-978 انتخاب
3- یادنامه نیما: مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد نیمایوشیج
ويراستار:اکبر مجدالدین - کمیسیون ملی یونسکو در ایران، مرکز انتشارات - 464 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -07-6568-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1