لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(768)
چاپ مجدد (277)
تالیف (901)
ترجمه (144)
تهران (825)
شهرستان (220)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (100)

تعداد یافت شده (1045) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیستم خودسنجی: توسعه و مدیریت منابع انسانی
مترجم:سیدجمال‌الدین طبیبی ؛ مترجم:علی ماهر - سیمای فرهنگ - دیویی: 658 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 ریال - 8 -83-5661-964 انتخاب
2- مدیریت منابع انسانی (از تیوری تا عمل)
نويسنده:حسین صفرزاده ؛ نويسنده:محمود احمدی‌شریف ؛ نويسنده:علیرضا ذاکری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 658.301 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -73-2651-964-978 انتخاب
3- کلید در وضعیت روشن
نويسنده:مهدی اسماعیلی‌عراقی ؛ ويراستار:رضا رضایی - رسا - دیویی: 658.30095 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 6 -450-317-964 انتخاب
4- ارزیابی مشاغل در مدیریت استخدامی
نويسنده:مرتضی رشیدی‌خفری - اساتید دانشگاه - دیویی: 658.306 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -82-8829-600-978 انتخاب
5- مدیریت منابع انسانی
نويسنده:اسفندیار سعادت - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.301 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 6 -183-459-964 انتخاب
6- روابط کار در سازمان: برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی
نويسنده:محمد شکیبامقدم - میر - دیویی: 658.3151 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1200 نسخه - 30000 ریال - 9 -2-91789-964 انتخاب
7- تئوری‌های مدیریت: مبانی سازمان و مدیریت
نويسنده:غلامعلی طبرسا - حرکت نو - دیویی: 658 - 468 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 5000 نسخه - 200000 ریال - 7 -4-92482-600-978 انتخاب
8- آدم‌های دردسرساز در محیط کار: صدها نکته و عبارت برای کنار آمدن با آدم‌های دردسرساز در محیط کار
نويسنده:سوزان بنجامین ؛ مترجم:سوسن فلاح - افق دور - دیویی: 658.301 - 290 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 0 -74-6003-600-978 انتخاب
9- بررسی موانع رفتاری در توانمندسازی منابع انسانی
نويسنده:نیرالزمان فلاح ؛ نويسنده:حسن گیوریان - فرهوش - دیویی: 658.314 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -57-8692-600-978 انتخاب
10- عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان
نويسنده:رقیه رمضانی‌ساروکلایی - اکسیر قلم - دیویی: 658.31240955 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 115000 ریال - 3 -8-91890-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 105