لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(292)
چاپ مجدد (175)
تالیف (405)
ترجمه (62)
تهران (360)
شهرستان (107)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (55)

تعداد یافت شده (467) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی
نويسنده:کمال پرهیزگار - نشر دیدار - دیویی: 658.301 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2200 نسخه - 8000 ریال - انتخاب
2- مدیریت منابع انسانی
نويسنده:اسفندیار سعادت - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.301 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
3- بهره‌وری نیروی انسانی: ارزشیابی عملکرد کارکنان
نويسنده:محمدعلی حقیقی ؛ مترجم:حبیب‌الله رعنائی - ترمه - دیویی: 658.3 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 0 -23-6327-964 انتخاب
4- روانشناسی بهره‌وری
نويسنده:محمود ساعتچی - ویرایش - دیویی: 658.314 - 454 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 14500 ریال - 7 -05-6184-964 انتخاب
5- مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی
نويسنده:کمال پرهیزکار - نشر دیدار - دیویی: 658.31 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 2100 نسخه - 10000 ریال - 9 -19-5553-964 انتخاب
6- مدیریت منابع انسانی و فنون امور استخدامی
نويسنده:سیدحسین ابطحی - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 658.3 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 9 -04-6543-964 انتخاب
7- روانشناسی بهره‌وری
نويسنده:محمود ساعتچی - ویرایش - دیویی: 658.314 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3300 نسخه - 14500 ریال - 7 -05-6184-964 انتخاب
8- به‌سازی منابع انسانی
نويسنده:حبیب‌الله دعائی ؛ نويسنده:کریم مردانه - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 658.301 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 9500 ریال - انتخاب
9- مدیریت منابع انسانی
نويسنده:هرولد کونتز ؛ نويسنده:سیریل اودانل ؛ نويسنده:هاینتس ویهریخ - موسسه‌ علمی ‌فرهنگی ‌زند - دیویی: 658.301 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
10- مدیریت منابع انسانی (استخدام و اداره کارکنان)
نويسنده:ملوک دیوانگاهی ؛ ويراستار:بهمن رحیمیان - فرهنگ جامع - دیویی: 658.301 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 6 -73-5532-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 47