لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (61)
تالیف (50)
ترجمه (69)
تهران (112)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای نگارش فیلمنامه (سینما و تلویزیون)
نويسنده:یورگن ولف ؛ نويسنده:کری کاکس ؛ مترجم:عباس اکبری - سروش - دیویی: 808.23 - 488 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 9 -956-435-964 انتخاب
2- آناتومی ساختار درام
نويسنده:نصرالله قادری - کتاب نیستان - دیویی: 808.2 - 452 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1200 نسخه - 57000 ریال - 5 -14-6882-964 انتخاب
3- نمایش صدا: رادیو و تخیل دراماتیک
نويسنده:درموت راتیگان ؛ مترجم:فرزانه قلی‌زاده ؛ ويراستار:نجمه حاج‌رجبعلی - طرح آینده - دیویی: 808.22 - 486 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 4 -15-6246-600-978 انتخاب
4- چگونه می‌نویسم: 7 روش از 7 فیلم‌نامه‌نویس معاصر (با آثار از منوچهر طیاب، خسرو سینایی، رابرت مک‌کی، پائولا میلن، جان رانسن، ریچارد آورت، لیندا سیگر و..
گردآورنده:کاظم رهبر ؛ نويسنده:جعفر راثی‌تهرانی - کتاب خورشید - دیویی: 808.02 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 300 نسخه - 190000 ریال - 0 -06-7131-600-978 انتخاب
5- کالبدشناسی درام
نويسنده:مارجوری بولتن ؛ مترجم:رضا شیرمرز - نشر قطره - دیویی: 822.009 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 15000 ریال - 6 -246-341-964 انتخاب
6- نگاهی به مبانی نمایشنامه‌نویسی و تحلیل نمایشنامه
نويسنده:بابک دهقانی - بابک دهقانی - دیویی: 808.2 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -9807-04-964-978 انتخاب
7- معماری نمایشنامه
نويسنده:دیوید لتوین ؛ نويسنده:جو استاک‌دیل ؛ نويسنده:رابین استاک‌دیل - افراز - دیویی: 808.2 - 250 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 118000 ریال - 8 -819-243-964-978 انتخاب
8- آشنائی با نمایشنامه‌نویسی همراه با تمرین
نويسنده:محمود ناظری - فصل دیگر - دیویی: 808.2 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 9 -3-95616-964-978 انتخاب
9- کارکرد و کاربرد زبان در فرایند نمایشنامه‌نویسی
نويسنده:فارس باقری - افراز - دیویی: 808.2 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 68000 ریال - 3 -380-243-964-978 انتخاب
10- چگونه می‌نویسم: 9 روش از 9 نمایش‌نامه‌نویس معاصر: با آثاری از دکتر علی رفیعی، پری صابری، اسماعیل خلج، محمد چرم‌شیر، بهروز غریب‌پور، تری هاجز، ربکا لنک
گردآورنده:کاظم رهبر ؛ ويراستار:جعفر راثی‌تهرانی - کتاب خورشید - دیویی: 808.02 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 300 نسخه - 190000 ریال - 7 -07-7131-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12