لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(64)
چاپ مجدد (83)
تالیف (82)
ترجمه (65)
تهران (133)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (147) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Avant-garde tragedy: a pyramidical poetics
نويسنده:هلن اولیائی‌نیا - نهفت - دیویی: 801.95 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 9 -54-5944-600-978 انتخاب
2- Perrine's literature: structure, sound, and sense: drama
نويسنده:Thomas R. Arp ؛ نويسنده:Greg Johnson - رهنما - دیویی: 792.01 - 680 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - انتخاب
3- ماجراهای جاویدان تئاتر (روند تکاملی هنر نمایش)
نويسنده:گی لکلرک ؛ نويسنده:کریستف دسولیر ؛ مترجم:نادعلی همدانی - نشر قطره - دیویی: 792.09 - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 28000 ریال - 3 -175-341-964 انتخاب
4- تاریخ تئاتر جهان
نويسنده:اسکارگروس ‌براکت ؛ مترجم:هوشنگ آزادی‌ور ؛ ويراستار:فرخ وطن - مروارید - دیویی: 792.09 - 536 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1398 - 550 نسخه - 1200000 ریال - 9 -06-5881-964-978 انتخاب
5- Study of thirty great plays including: biography / plot / character analysis point of view / style ...
گردآورنده:اسماعیل سلامی - مهراندیش - دیویی: 809.2 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 98000 ریال - 5 -48-6799-964 انتخاب
6- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی ؛ ويراستار:کمال اجتماعی ؛ مصحح:حمیدرضا جندقی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 792 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 9 -0164-12-964-978 انتخاب
7- تئاتر ملی: به مناسبت برگزاری سمینار تئاتر ملی 23 و 24 خردادماه 1385
مترجم:نصرالله قادری ؛ مترجم:سمیه قاضی‌زاده ؛ ويراستار:پریسا مهجور - نمایش - دیویی: 792.0955 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -13-2747-964 انتخاب
8- کالبدشناسی درام
نويسنده:مارجوری بولتن ؛ مترجم:رضا شیرمرز - نشر قطره - دیویی: 822.009 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 3 -246-341-964-978 انتخاب
9- The growth and nature of drama
نويسنده:R.F. Clarke - رهنما - دیویی: 809.2 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1500 نسخه - 50000 ریال - انتخاب
10- کالبدشناسی درام
نويسنده:مارجوری بولتن ؛ مترجم:رضا شیرمرز - نشر قطره - دیویی: 822.009 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 15000 ریال - 6 -246-341-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15