لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (56)
تالیف (53)
ترجمه (52)
تهران (86)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نمایش چیست
نويسنده:مارتین اسلین ؛ مترجم:شیرین(خالقی) تعاونی - نیلوفر - دیویی: 809.2 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 7 -536-448-964-978 انتخاب
2- داستان‌ها روی صحنه
نويسنده:آرون شپارد ؛ مترجم:علی‌اکبر طرخان‌بیوری ؛ ويراستار:پریسا مهجور - نمایش - دیویی: 8fa2.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -85-2747-964-978 انتخاب
3- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 808.2 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 135000 ریال - 6 -1241-12-964-978 انتخاب
4- نمایش چیست
نويسنده:مارتین اسلین ؛ مترجم:شیرین(خالقی) تعاونی - نمایش - دیویی: 809.2 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 5 -16-5596-964 انتخاب
5- دنیای درام: نشانه و معنا در رسانه‌های نمایشی: تئاتر، سینما، تلویزیون
نويسنده:مارتین اسلین ؛ مترجم:محمد شهبا - هرمس - دیویی: 792.014 - 128 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 7 -108-363-964 انتخاب
6- نشانه‌شناسی نمایش رادیویی
نويسنده:مژگان مخاطبی‌اردکانی ؛ ويراستار:مراد مهدی‌نیا - طرح آینده - دیویی: 792 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 964-8828-27-X انتخاب
7- مکتب‌های ادبی در تئاتر
نويسنده:ایرج افشاری‌اصل - نظری - دیویی: 792 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -557-289-600-978 انتخاب
8- دنیای درام: نشانه و معنا در رسانه‌های نمایشی: تئاتر، سینما، تلویزیون
نويسنده:مارتین اسلین ؛ مترجم:محمد شهبا - هرمس - دیویی: 792.014 - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -108-363-964-978 انتخاب
9- آناتومی ساختار درام
نويسنده:نصرالله قادری - کتاب نیستان - دیویی: 808.2 - 452 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1200 نسخه - 57000 ریال - 5 -14-6882-964 انتخاب
10- افسانه‌ها روی صحنه
نويسنده:آرون شپارد ؛ مترجم:فاطمه حسینی ؛ ويراستار:پریسا مهجور - نمایش - دیویی: 8fa2.62 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 0 -87-2747-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11