لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستنامه مطالعات هوشمندی
نويسنده:لاک‌کی. جانسون ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:احمدرضا میرزایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.12 - 236 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 7 -009-248-622-978 انتخاب
2- دستنامه هوشمندی هشداردهنده
نويسنده:سینتیا‌ام. گرابو ؛ مترجم:سجاد محسنی ؛ مترجم:محمد صالحی‌علی‌آبادعلیا - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.1273 - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 800000 ریال - 9 -24-6885-622-978 انتخاب
3- دستنامه مطالعات هوشمندی
نويسنده:لاک‌کی. جانسون ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:احمدرضا میرزایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.12 - 282 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 7 -012-248-622-978 انتخاب
4- راهنمای مطالعات اطلاعاتی
نويسنده:لاک‌کی. جانسون ؛ مترجم:صفت‌الله قاسمی ؛ مترجم:روح‌الله قادری‌کنگاوری - دانشگاه جامع امام حسین (ع) موسسه چاپ و انتشارات - دیویی: 327.12 - 758 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 420000 ریال - 1 -571-452-964-978 انتخاب
5- دستنامه مطالعات هوشمندی
نويسنده:لاک‌کی. جانسون ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:احمدرضا میرزایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.12 - 268 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 520000 ریال - 0 -011-248-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1