لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(185)
چاپ مجدد (115)
تالیف (294)
ترجمه (6)
تهران (244)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (300) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده اشعار ناصرخسرو
گردآورنده:جعفر شعار - نشر قطره - دیویی: 8fa1.22 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1378 - 8500 ریال - 1 -26-5958-964 انتخاب
2- رباعیات کامل و جامع هدیه خیام
نويسنده:عباس عطاری‌کرمانی ؛ ويراستار:هدیه عطاری ؛ ويراستار:هدی عزیزی - آسیم - دیویی: 8fa1.22 - 304 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 49000 ریال - 2 -264-418-964 انتخاب
3- هستی و مستی: حکیم عمر خیام نیشابوری به روایت حکیم دکتر دینانی
گردآورنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - اطلاعات - دیویی: 8fa1.22 - 456 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 200000 ریال - 6 -770-423-964-978 انتخاب
4- باباطاهر عریان در قدک عرفان به‌انضمام رباعیات ترکی
نويسنده:جعفر صفوی‌زاده‌موسوی ؛ مقدمه:یحیی عابدی‌زنجانی ؛ ويراستار:محسن مصحفی - سیدجعفر صفوی‌زاده - دیویی: 8fa1.22 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 6 -8811-04-600-978 انتخاب
5- تصویری از ناصرخسرو
نويسنده:علی دشتی ؛ به‌اهتمام:مهدی ماحوزی - زوار - دیویی: 8fa1.62 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 125000 ریال - 7 -212-401-964 انتخاب
6- علوم عقلی در عقاید ناصرخسرو
نويسنده:خدیجه داوری - روزگار - دیویی: 8fa1.22 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 7 -723-374-964-978 انتخاب
7- دین و خرد در آثار ناصر خسرو
نويسنده:لیلا نیامنش ؛ ويراستار:توحید ملک‌زاده‌دیلمقانی - آینا - دیویی: 8fa1.22 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 7 -3-92683-600-978 انتخاب
8- دمی با خیام
نويسنده:علی دشتی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.22 - 343 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 20000 ریال - 0 -0787-00-964 انتخاب
9- خیام
نويسنده:اسماعیل هنرمندنیا ؛ نقاش:فاطمه شیرمحمدی - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 20000 ریال - 9 -502-502-964-978 انتخاب
10- دمی با خیام
نويسنده:علی دشتی ؛ زيرنظر:مهدی ماحوزی - اساطیر - دیویی: 8fa1.22 - 386 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 95000 ریال - 0 -61-5960-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30