لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (5)
تالیف (8)
ترجمه (5)
تهران (2)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ابوهریره: القادم من المجهول
نويسنده:سیدمحمدعلی حلو - دارالغدیر - دیویی: 297.942 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 9 -57-7165-964 انتخاب
2- ابوهریره
نويسنده:عبدالحسین شرف‌الدین - انصاریان - دیویی: 297.942 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
3- ابوهریره
نويسنده:عبدالحسین شرف‌الدین - موسسه‌ انصاریان‌ للطباعه‌ و النشر - دیویی: 297.942 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 9 -484-438-964 انتخاب
4- ابوهریره و احادیث ساختگی
نويسنده:عبدالحسین شرف‌الدین ؛ مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.942 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
5- ابوهریره
نويسنده:محمود ابوریه - مکتبه الجناح - دیویی: 297.942 - 312 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - انتخاب
6- ابوهریره و احادیث ساختگی
مترجم:نجفعلی میرزایی ؛ نويسنده:عبدالحسین شرف‌الدین - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.942 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
7- ابوهریره
نويسنده:محمدعلی دوله ؛ مترجم:محمدگل گمشادزهی - حرمین - دیویی: 297.942 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 6 -00-8244-964 انتخاب
8- ابوهریره
نويسنده:محمود ابوریه - دار الذخایر - دیویی: 297.942 - 312 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 1000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
9- Abou Horeyra
نويسنده:عبدالحسین شرف‌الدین ؛ مترجم:هارون مکومیه - انصاریان - دیویی: 297.942 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 1 -484-219-964-978 انتخاب
10- نقش ابوهریره در نشر روایات اسرائیلی و نقد آن‌ها
نويسنده:پریا نوری‌خسروشاهی - امین نگار - دیویی: 297.942 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 350000 ریال - 2 -02-6835-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2