لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(758)
چاپ مجدد (639)
تالیف (1384)
ترجمه (13)
تهران (1147)
شهرستان (250)
كودك و نوجوان (30)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (1397) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنجینه گنجه‌ای حکیم نظامی گنجه‌ای: شرح حال نظامی و فرهنگ لغات و دیوان قصیده و غزل و رباعیات
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - دیویی: 8fa1.23 - 406 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1386 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 964-5958-44-X انتخاب
2- منطق الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ ويراستار:هدایت‌الله بازوبندی ؛ خطاط:حجت‌الله اسدی - دبیر،سمیر - دیویی: 8fa1.23 - 560 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 2 -13-2621-964-978 انتخاب
3- الهی‌نامه
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - دیویی: 8fa1.23 - 910 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1392 - 1650 نسخه - 330000 ریال - 2 -201-372-964-978 انتخاب
4- گزیده اسکندرنامه از پنج گنج نظامی گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مقدمه:عبدالمحمد آیتی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.23 - 516 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 2 -251-121-600-978 انتخاب
5- منطق الطیر: مقامات الطیور
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:سیدصادق گوهرین - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.23 - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1385 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 2 -030-445-964 انتخاب
6- منطق الطیر
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:سیدصادق گوهرین - قلم کیمیا - دیویی: 8fa1.23 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -19-6185-600-978 انتخاب
7- له‌یلی و مه‌جنوون
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ گردآورنده:عبدالکریم صائب - سقز - دیویی: 8fa1.23 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 6 -70-6720-964 انتخاب
8- گزیده غزلیات خاقانی
نويسنده:بدیل‌بن‌علی خاقانی ؛ گردآورنده:مرضیه فریدونی - خیابان - دیویی: 8fa1.23 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 1 -05-6602-622-978 انتخاب
9- کلیات خمسه حکیم نظامی گنجوی: تعلیقات مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت‌پیکر، شرفنامه و ...
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - بهزاد - دیویی: 8fa1.23 - 610 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 9 -17-5959-964 انتخاب
10- فرهنگ موضوعی ادب پارسی: ویژه هفت پیکر نظامی به همراه متن کامل آن
نويسنده:قادر فاضلی - فضیلت علم - دیویی: 8fa1.23 - 454 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 5 -22-7393-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 140