لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صور خیال در خمسه نظامی
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 688 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 24000 ریال - 1 -0439-00-964 انتخاب
2- صور خیال در خمسه نظامی
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 686 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 80000 ریال - 5 -0439-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1