لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (9)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اندیشه‌های نظامی گنجه‌ای
نويسنده:بهروز ثروتیان - آیدین - دیویی: 8fa1.23 - 444 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 280000 ریال - 8 -24-5592-964-978 انتخاب
2- راستی‌ها و ناراستی‌ها در خمسه‌ی نظامی
نويسنده:فاطمه عبدالله‌پور ؛ نويسنده:حسین پارسایی ؛ نويسنده:رقیه رضایی - انتشارات علمی یسنا - دیویی: 8fa1.23 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 115000 ریال - 8 -12-6832-600-978 انتخاب
3- داستانهای مشترک شاهنامه و آثار نظامی (تفاوتها و شباهتها)
نويسنده:عباس ضیائی - سطر و قلم - دیویی: 8fa1.21 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 3 -1-96919-600-978 انتخاب
4- زندگی نظامی
نويسنده:مجتبی برزآبادی‌فراهانی - فردوس - دیویی: 8fa1.23 - 452 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 28000 ریال - 2 -027-320-964 انتخاب
5- ارزش و ضد ارزش‌های اخلاقی و دینی در خمسه‌ی نظامی
نويسنده:سعیده گرجی‌زاده ؛ ويراستار:مهدی افشون - چویل - دیویی: 8fa1.23 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 70000 ریال - 3 -96-5298-600-978 انتخاب
6- عبودیت و بندگی با نگاهی به اشعار حکیم نظامی گنجوی
نويسنده:بختیار عزیزی - بختیار عزیزی - دیویی: 8fa1.23 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 8 -1270-04-600-978 انتخاب
7- معلم نمونه: به مناسبت روز معلم و سالگرد شهید مطهری (ره)
نويسنده:قادر فاضلی - فضیلت علم - دیویی: 297.482 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 18000 ریال - 5 -10-7393-964 انتخاب
8- شاعر افلاک
نويسنده:شهین کریمی - راه دکتری،سنجش و دانش - دیویی: 8fa1.23 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 5 -880-465-600-978 انتخاب
9- صور خیال در خمسه نظامی
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 686 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 80000 ریال - 5 -0439-00-964-978 انتخاب
10- اندیشه‌های نظامی گنجه‌ای
نويسنده:بهروز ثروتیان - آیدین - دیویی: 8fa1.23 - 444 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 39000 ریال - 0 -24-5592-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3