لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (9)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حکیم دادخواه گنجه: عدالت اجتماعی و تحلیل قدرت در آثار نظامی گنجه‌ای
نويسنده:زیبا اسماعیلی - سکر - دیویی: 8fa1.23 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 2 -2-93077-600-978 انتخاب
2- نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و منطق‌الطیر
نويسنده:حمیرا زمردی - زوار - دیویی: 8fa1.00815 - 570 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 6 -168-401-964 انتخاب
3- صور خیال در خمسه نظامی
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 688 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 1 -0439-00-964 انتخاب
4- زندگی نظامی
نويسنده:مجتبی برزآبادی‌فراهانی - فردوس - دیویی: 8fa1.23 - 452 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 6000 نسخه - 28000 ریال - 2 -027-320-964 انتخاب
5- ارزش و ضد ارزش‌های اخلاقی و دینی در خمسه‌ی نظامی
نويسنده:سعیده گرجی‌زاده ؛ ويراستار:مهدی افشون - چویل - دیویی: 8fa1.23 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -96-5298-600-978 انتخاب
6- گنجینه حکمت در آثار نظامی
به‌اهتمام:منصور ثروت - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 1500 نسخه - 9500 ریال - 5 -0535-00-964 انتخاب
7- زندگی نظامی
نويسنده:مجتبی برزآبادی‌فراهانی - فردوس - دیویی: 8fa1.23 - 452 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 2 -027-320-964 انتخاب
8- گنجینه حکمت در آثار نظامی
نويسنده:منصور ثروت - علمی - دیویی: 8fa1.23 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 3 -239-404-964-978 انتخاب
9- آینه بلند نور: فرهنگ تلمیحات و اشارات خمسه نظامی
نويسنده:محمد رشید - اقلیدس - دیویی: 8fa1.23 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 0 -01-8019-964 انتخاب
10- شاعر افلاک
نويسنده:شهین کریمی - راه دکتری،سنجش و دانش - دیویی: 8fa1.23 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 5 -880-465-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3