لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (25)
تالیف (68)
ترجمه (2)
تهران (51)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زنان افسانه‌ای در آثار نظامی گنجه‌ای
نويسنده:بهروز ثروتیان ؛ ويراستار:رحمان مشتاق‌مهر - آیدین - دیویی: 8fa1.33 - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -97-5592-964-978 انتخاب
2- نظامی
نويسنده:زینب یزدانی - تیرگان - دیویی: 8fa1.23 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 964-5810-06-X انتخاب
3- حکمت، عرفان و اخلاق در شعر نظامی گنجوی
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی ؛ تدوين:عبدالله نصری - موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری - دیویی: 8fa1.23 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 150000 ریال - 2 -83-6608-964-978 انتخاب
4- گفتگو آیین بزرگان: ابعاد مختلف گفتگوی داستانی و جایگاه آن در شعر نظامی
نويسنده:محرمعلی دودانگه - رهام اندیشه - دیویی: 8fa1.23 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -43-8749-600-978 انتخاب
5- مولفه‌های مدیریت و رهبری از دیدگاه نظامی و سعدی
نويسنده:یحیی حسینایی - اندیشه دانش - دیویی: 8fa1.23 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -09-6130-622-978 انتخاب
6- سیمای زنان از منظر نظامی‌گنجه‌ای
نويسنده:فریدون کوره‌ئی - ملرد - دیویی: 8fa1.23 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 8 -136-491-600-978 انتخاب
7- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 8fa1.23 - 698 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1388 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 0 -4095-03-964-978 انتخاب
8- دار ملک آشنایی (بحثی پیرامون سبک خسرو و شیرین)
نويسنده:مهدی صالحی ؛ نويسنده:طاهره صالحی - مهدی صالحی - دیویی: 8fa1.2303 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 175000 ریال - 0 -0536-00-622-978 انتخاب
9- کلیات حکیم نظامی گنجوی
مصحح:حسن وحیددستگردی - موج ادب - دیویی: 8fa1.23 - 442 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 1 -2-94299-964 انتخاب
10- نظامی گنجه‌ای
نويسنده:بهروز ثروتیان ؛ ويراستار:منصور کیایی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 8fa1.23 - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 0 -015-379-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7