لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(98)
چاپ مجدد (84)
تالیف (93)
ترجمه (89)
تهران (170)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (182) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نشانه‌شناسی اجتماعی از نظریه تا کاربرد: بازنمود چندوجهی رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی به موضوع ارتباط در عصر حاضر
نويسنده:گونترآر کرس ؛ مترجم:سجاد کبگانی ؛ مترجم:رحمان صحراگرد - مارلیک - دیویی: 302.2 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 100 نسخه - 70000 ریال - 3 -26-5284-600-978 انتخاب
2- پیام عکس
نويسنده:رولان بارت ؛ مترجم:راز گلستانی‌فرد - نشر مرکز - دیویی: 302.2 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 59000 ریال - 5 -095-213-964-978 انتخاب
3- نشانه‌شناسی عمومی و نشانه‌شناسی ادبی
نويسنده:عبدالواحد مرابط ؛ مترجم:عباس یارمحمدی ؛ مترجم:علی‌باقر طاهری‌نیا - جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان انتشارات - دیویی: 401.43 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 190000 ریال - 9 -330-133-600-978 انتخاب
4- درآمدی بر نشانه‌شناسی هنر
نويسنده:محمد ضیمران - نشر قصه - دیویی: 401.41 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 1 -34-5776-964 انتخاب
5- تار و پود فرهنگ: درآمدی بر نظریه نشانه‌شناختی یوری لوتمان
نويسنده:آلکسی سمننکو ؛ مترجم:حسین سرفراز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 401.41092 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -990-121-600-978 انتخاب
6- مبانی نشانه‌شناسی
نويسنده:دانیل چندلر ؛ زيرنظر:فرزان سجودی ؛ مترجم:مهدی پارساخانقاه - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 302.2 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 9 -236-506-964-978 انتخاب
7- تن بیگانه
نويسنده:ژولیا کریستوا ؛ نويسنده:دانا‌دیل‌ال مارکونو ؛ نويسنده:اواز یارک - رخ‌داد نو - دیویی: 801.95 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1650 نسخه - 23000 ریال - 0 -53-5625-600-978 انتخاب
8- نشانه‌شناسی تئاتر و درام
نويسنده:کیمبرلی ایلم ؛ مترجم:فرزان سجودی - نشر قطره - دیویی: 792.014 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 200 نسخه - 280000 ریال - 1 -240-341-964-978 انتخاب
9- نشانه‌شناسی اجتماعی از نظریه تا کاربرد: بازنمود چندوجهی رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی به موضوع ارتباط در عصر حاضر
نويسنده:گونترآر کرس ؛ مترجم:سجاد کبگانی ؛ مترجم:رحمان صحراگرد - مارلیک - دیویی: 302.2 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -26-5284-600-978 انتخاب
10- نشانه‌شناسی تئاتر و درام
نويسنده:کیمبرلی ایلم ؛ مترجم:فرزان سجودی - نشر قطره - دیویی: 792.014 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 7 -240-341-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19