لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(334)
چاپ مجدد (566)
تالیف (775)
ترجمه (125)
تهران (722)
شهرستان (178)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (900) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نواخوان بزم صاحبدلان (گزیده کشف‌الاسرار و عده‌الابرار)
نويسنده:احمدبن‌محمد میبدی ؛ گردآورنده:رضا انزابی‌نژاد - جامی - دیویی: 297.178 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 4400 نسخه - 12000 ریال - 9 -14-5620-964-978 انتخاب
2- گزیده کلیله و دمنه
نويسنده:محمدبن‌عبیدالله ابوالمعالی ؛ گردآورنده:رضا انزابی‌نژاد - آیدین - دیویی: 8fa8.823 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 1 -52-5592-964-978 انتخاب
3- ذخیره خوارزمشاهی: کتاب پنجم: اندر شناختن تب کتاب ششم: اندر علاج بیماری‌های اندام‌ها (گفتار اول و دوم)
نويسنده:اسماعیل‌بن‌حسن جرجانی ؛ مقدمه:حسین علینقی ؛ مقدمه:هادی نژادفلاح - سفیر اردهال - دیویی: 610.917671 - 500 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 8 -210-313-600-978 انتخاب
4- آواز پر جبرئیل
نويسنده:یحیی‌بن‌حبش سهروردی ؛ گردآورنده:حسین مفید - مولی - دیویی: 297.83 - 24 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 1 -34-5996-964 انتخاب
5- روض ‌الجنان و روح ‌الجنان فی تفسیر القرآن
نويسنده:حسین‌بن‌علی‌ ابوالفتوح‌رازی ؛ مصحح:محمدجعفر یاحقی ؛ مصحح:محمدمهدی ناصح - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.1726 - 880 صفحه - جلد 13 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 1000 نسخه - 9 -141-444-964 انتخاب
6- خلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید بفارسی از کشف‌الاسرار ده‌ جلدی اث‍ر خ‍واج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌
نويسنده:احمدبن‌محمد میبدی ؛ تلخيص:حبیب‌الله آموزگار - اقبال - دیویی: 297.178 - 608 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 21 سال 1386 - 2000 نسخه - 9 -064-406-964-978 انتخاب
7- سمک عیار
نويسنده:فرامرز‌بن‌خداداد ارجانی ؛ مقدمه:پرویز ناتل‌خانلری - آگاه - دیویی: 8fa3.23 - 454 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1397 - 550 نسخه - 5 -243-416-964-978 انتخاب
8- سماع و صحبت روشن رای: گزیده‌ای از سخنان، حالات و کرامات شیخ ابوسعید ابوالخیر از اسرارالتوحید
نويسنده:محمدحسین حیدریان - نوند - دیویی: 297.8924 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 3 -29-6824-964 انتخاب
9- ذخیره خوارزمشاهی: کتاب نهم و قرابادین: اندر علاج بیماری‌ها از سر تا پای (بر اساس دستنویس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ش 5156، مورخ 582ق. و با ...
نويسنده:اسماعیل‌بن‌حسن جرجانی ؛ مصحح:حسین علینقی - سفیر اردهال - دیویی: 610.917671 - 468 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 550 نسخه - 450000 ریال - 9 -213-313-600-978 انتخاب
10- مور و زنبور: گزیده اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید
به‌اهتمام:اشرف شیبانی‌اقدم ؛ تصويرگر:حسن عامه‌کن ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.178 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 3 -436-391-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 90