لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(299)
چاپ مجدد (514)
تالیف (794)
ترجمه (19)
تهران (704)
شهرستان (109)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (813) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ سیستان: نوشته به نیمه‌ی قرن پنجم هجری
ويراستار:جعفر مدرس‌صادقی - نشر مرکز - دیویی: 955.74 - 280 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 7 -015-305-964 انتخاب
2- احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی: اقوال اهل تصوف درباره او بضمیمه منتخب نورالعلوم منقول از نسخه خطی لندن
به‌اهتمام:مجتبی مینوی ؛ ويراستار:علی‌اصغر عبدالهی - دنیای کتاب - دیویی: 297.8922 - 182 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 3 -254-346-964-978 انتخاب
3- گزیده قابوس‌نامه
نويسنده:کیکاوس‌بن‌اسکندر عنصرالمعالی ؛ مقدمه:مهدی فرهانی‌منفرد - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa8.822 - 408 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 550 نسخه - 150000 ریال - 7 -156-417-964-978 انتخاب
4- تاریخ بیهقی
نويسنده:محمدبن‌حسین بیهقی - جیکا - دیویی: 955.0513 - 104 صفحه - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 300 نسخه - 70000 ریال - 7 -08-8328-600-978 انتخاب
5- نصیحتنامه معروف به قابوس‌نامه از روی نسخه مورخ 750 با مقدمه و ح‍واش‍ی‌ و ت‍ج‍دی‍دن‍ظر
نويسنده:کیکاوس‌بن‌اسکندر عنصرالمعالی ؛ مصحح:سعید نفیسی ؛ مقدمه:حسین آهی - فروغی - دیویی: 8fa8.822 - 292 صفحه - جلد 7 - چاپ 1 سال 1362 - 850 ریال - انتخاب
6- ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ لاوائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌ ...
نويسنده:محمدبن‌احمد ابوریحان‌بیرونی ؛ مصحح:جلال‌الدین همایی - بابک - دیویی: 520 - 980 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 2000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
7- درس زندگی (گزیده قابوس‌نامه)
- سخن - دیویی: 8fa8.822 - 438 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 5500 نسخه - 6800 ریال - انتخاب
8- گزیده سیاست‌نامه (سیرالملوک)
نويسنده:حسن‌بن‌علی نظام‌الملک ؛ گردآورنده:جعفر شعار - نشر قطره - دیویی: 320.1 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 3300 نسخه - 40000 ریال - 0 -28-5958-964-978 انتخاب
9- گزیده قابوس‌نامه (متن فارسی از قرن پنجم هجری)
نويسنده:کیکاوس‌بن‌اسکندر عنصرالمعالی ؛ به‌اهتمام:غلامحسین یوسفی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر،شرکت سهامی کتابهای جیبی - دیویی: 8fa8.822 - 444 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 3000 نسخه - 29000 ریال - 9 -005-303-964 انتخاب
10- شرح کامل تاریخ بیهقی
نويسنده:محمدبن‌حسین بیهقی ؛ مصحح:محبوبه زمانی - اقبال - دیویی: 955.0513 - 600 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 400000 ریال - 9 -374-406-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 82