لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1714)
چاپ مجدد (956)
تالیف (2418)
ترجمه (252)
تهران (1847)
شهرستان (823)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2670) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سایه حقیقت
به‌اهتمام:زهرا اسدی - اندیشه امروز - دیویی: 808.882 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 17000 ریال - 4 -3-95424-964 انتخاب
2- چله‌نشینی شاد: راهکارهای عملی برای دگرگونی شما در چهل روز
ويراستار:محبوبه ابرنجی ؛ نويسنده:ابوذر ملیکان - لوح زرین - دیویی: 808.882 - 152 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 13500 ریال - 0 -62-8205-964 انتخاب
3- نکته‌ها
نويسنده:علیرضا یلدا - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 808.88 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 17500 ریال - 9 -177-420-964 انتخاب
4- چنگی به زلف فلسفه
نويسنده:مهران زنده‌بودی - محقق - دیویی: 398.9 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 9 -19-8672-964 انتخاب
5- به یک اشاره می‌گذرم
نويسنده:مهدی گل‌محمدی ؛ ويراستار:حمیده خزائی - گل محمدی - دیویی: 808.88 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 9 -0-96285-964 انتخاب
6- گلواژه‌های سخن
نويسنده:محمدرضا فریدونفر - پیام کلیدر - دیویی: 398.9 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 22000 ریال - 1 -0-96182-964 انتخاب
7- صد سخن برای صد دوست
نويسنده:شهرام خواجویی - کتابسرای نیک - دیویی: 808.882 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 7 -61-8664-964 انتخاب
8- اکسیر موفقیت: توصیه‌هایی برای دستیابی به زندگی دلخواه
گردآورنده:حبیب هدایتی‌یکتا - ماندانا مینا - دیویی: 158.1 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6500 ریال - 0 -4-95168-964 انتخاب
9- یک اخطار
گردآورنده: مترجمان‌نشر‌شور - نشر شور - دیویی: 398.921 - 54 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 ریال - 0 -6-95265-964 انتخاب
10- پیامبر و باغ پیامبر
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:مهدی سرحدی ؛ ويراستار:علیرضا ایمانی - کلیدر - دیویی: 811.52 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 13000 ریال - 8 -38-7650-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 267