لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (6)
تالیف (4)
ترجمه (16)
تهران (19)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی و اندیشه استیو جابز
گردآورنده:سمیه قارلقی - گستره هیربد - دیویی: 621.39092 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 4 -2-92559-600-978 انتخاب
2- چگونه برنده شوید!؟
نويسنده:دونالد ترامپ ؛ مترجم:الهام رضایی‌یگانه - سرایش - دیویی: 650.1 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 155000 ریال - 5 -44-9997-964-978 انتخاب
3- آموخته‌های تجارت موفق در قوس‌های طلایی
نويسنده:ابراهیم زارع‌پورنصیرآبادی - سیمین - دیویی: 650.1 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 75000 ریال - 2 -07-6245-600-978 انتخاب
4- تجارت به شیوه‌ی بیل گیتس: 10 راز ثروتمندترین راهبر تجاری جهان
نويسنده:دز دییرلاو ؛ مترجم:توحید فریدونی ؛ مترجم:رامین درگاهی - پژواک - دیویی: 650.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 40000 ریال - 5 -9-93090-964-978 انتخاب
5- کاری را بکن که دوست داری: و دروغ‌های دیگر درباره موفقیت و خوشبختی
نويسنده:میا توکومیتسو ؛ مترجم:آرش رضاپور ؛ ويراستار:مرضیه اکبرپور - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 650.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 298000 ریال - 1 -69-8091-600-978 انتخاب
6- ساختن برای ماندن
نويسنده:جیمزچارلز کالینز ؛ نويسنده:جری پوراس ؛ مترجم:فضل‌اله امینی - فرا - دیویی: 650.10973 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 43000 ریال - 9 -05-7092-964 انتخاب
7- زندگی و اندیشه بیل گیتس
گردآورنده:سمیه قارلقی - گستره هیربد - دیویی: 338.760053092 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 3 -5-92155-600-978 انتخاب
8- رهبری برای آینده‌های پایدار دستیابی به موفقیت در دنیای رقابتی
نويسنده:گیل ایوری ؛ مترجم:محمد ایوبی ؛ ويراستار:رضا خدایی - دانشگاه عالی دفاع ملی - دیویی: 658.4091 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 600000 ریال - 1 -014-248-622-978 انتخاب
9- کسب و کار به شیوه بیل گیتز (همراه با 10 رمز موفقیت و ثروتمندترین مرد جهان)
نويسنده:دی دیرلاو ؛ مترجم:ایرج صفا ؛ ويراستار:محب‌الله گلبابایی - انستیتو ایزایران - دیویی: 658 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12000 ریال - 9 -20-7249-964 انتخاب
10- ساختن برای ماندن
نويسنده:جیمزچارلز کالینز ؛ نويسنده:جری پوراس ؛ مترجم:ریحانه توکلی - هورمزد - دیویی: 650.10973 - 500 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 680000 ریال - 4 -27-8665-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2