لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (13)
تالیف (15)
ترجمه (11)
تهران (21)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسئله ملی و طرح آن در مبارزات رهایی‌بخش ایران
نويسنده:گ چوپانزاده - سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - دیویی: 955.082 - 97 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1358 - 60 ریال - انتخاب
2- کلنل پسیان و ناسیونالیسم انقلابی در ایران
نويسنده:استفانی کرونین ؛ مترجم:عبدالله کوثری - ماهی - دیویی: 955.0752045 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 4 -020-209-964-978 انتخاب
3- رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نويسنده:فرزین وحدت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.082044 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 32000 ریال - 7 -459-311-964 انتخاب
4- کلنل پسیان و ناسیونالیسم انقلابی در ایران
نويسنده:استفانی کرونین ؛ مترجم:عبدالله کوثری - ماهی - دیویی: 955.0752045 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 90000 ریال - 4 -020-209-964-978 انتخاب
5- تحول ناسیونالیسم در ایران (1320 - 32)
نويسنده:داریوش قمری - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.082045 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 ریال - 9 -10-7357-964 انتخاب
6- شریعتی و سوسیال دموکراسی
نويسنده:محمدحسین رفیعی‌فنود - قلم - دیویی: 297.48 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 450000 ریال - 1 -280-316-964-978 انتخاب
7- ملیت و ملی‌گرایی از دیدگاه اسلام
نويسنده:عبدالعلی معظمی - علم - دیویی: 955.0044 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 325000 ریال - 6 -933-224-964-978 انتخاب
8- ناسیونالیسم و هویت ایرانی
نويسنده:داور شیخاوندی - مرکز بازشناسی اسلام و ایران - دیویی: 955.004 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 ریال - 5 -45-5933-964 انتخاب
9- ناسیونالیسم و قومیت در ایران (مطالعه‌ای تجربی)
نويسنده:سیدآیت‌الله میرزایی - آگاه - دیویی: 955.0044 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 2 -439-416-964-978 انتخاب
10- ایرانیان و هویت ملی
نويسنده:رضا شعبانی - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - دیویی: 955.0044 - 286 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 150000 ریال - 8 -81-8352-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3