لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (3)
تالیف (17)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سینمای کیارستمی
نويسنده:آلبرتو النا ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ مترجم:زهرا میرآخورلی - نارنج - دیویی: 791.430233092 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700 نسخه - 300000 ریال - 4 -38-8670-600-978 انتخاب
2- سینمایی دیگر
مترجم:سیدعماد حسینی ؛ مترجم:نوید پورمحمدرضا ؛ مترجم:فرزام امین‌صالحی - کانون فرهنگی خانه هنرمندان ایران - دیویی: 791.430233092 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -4-97539-600-978 انتخاب
3- مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار عباس کیارستمی
به‌اهتمام:زاون قوکاسیان - نشر دیدار - دیویی: 791.43023309 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 9 -05-5553-964 انتخاب
4- طرحی از دوست: نگاهی به زندگی و آثار فیلمساز اندیشمند عباس کیارستمی
نويسنده:محمد شعبانی‌پیرپشته ؛ ويراستار:احمدرضا اسعدی - روزنه - دیویی: 791.43 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 5900 ریال - 4 -19-6176-964 انتخاب
5- پاریس - تهران: سینمای عباس کیارستمی
نويسنده:مازیار اسلامی ؛ نويسنده:مراد فرهادپور - فرهنگ صبا - دیویی: 791.430233092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 7 -27-2935-964-978 انتخاب
6- سینماگران ایران: عباس کیارستمی
نويسنده:غلام حیدری - موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر - دیویی: 791.4302330922 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3200 نسخه - 11500 ریال - 4 -5-91947-964 انتخاب
7- پاریس - تهران: سینمای عباس کیارستمی
نويسنده:مازیار اسلامی ؛ نويسنده:مراد فرهادپور - فرهنگ صبا - دیویی: 791.430233092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1650 نسخه - 32000 ریال - 7 -27-2935-964-978 انتخاب
8- پاریس - تهران: سینمای عباس کیارستمی
نويسنده:مازیار اسلامی ؛ نويسنده:مراد فرهادپور - فرهنگ صبا - دیویی: 791.430233092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 7 -27-2935-964-978 انتخاب
9- این صفحه سفید است: هنر غیاب ساموئل بکت و عباس کیارستمی
نويسنده:حسام عابدینی ؛ ويراستار:غزاله یعقوبی ؛ ويراستار:محسن میرزازاده - موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر - دیویی: 791.4301 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 2 -251-152-600-978 انتخاب
10- در ستایش زندگی: یک روز ویژه از نزدیک با عباس کیارستمی نقد و نظر و گفت و گو با: امیر اثباتی و محمودرضا بهمن‌پور
به‌اهتمام:امراله فرهادی‌آردکپان ؛ مقدمه:محمودرضا بهمن‌پور ؛ ويراستار:پوریا بردبارمنش - ویژه‌ نگار،موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر - دیویی: 791.430222092 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 8 -07-8306-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2