لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(781)
چاپ مجدد (800)
تالیف (1567)
ترجمه (14)
تهران (1450)
شهرستان (131)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (319)

تعداد یافت شده (1581) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون تعزیرات حکومتی، قانون تشدید ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 27 سال 1383 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 9 -67-5553-964 انتخاب
2- مجموعه نشست‌های قضایی (آیین دادرسی کیفری)
- فکرسازان - دیویی: 345.5505 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 9 -09-8884-964 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 345.55 - 612 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 3 -24-5849-964-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی: همراه با قانون تعزیرات حکومتی، آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، قانون اصناف، حمایت از حقوق ...
نويسنده:عاطفه صادق‌زارع - جاودانه،جنگل - دیویی: 345.55 - 250 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 8 -062-158-600-978 انتخاب
5- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.55 - 864 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 21 سال 1385 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 3 -39-5553-964 انتخاب
6- آیین دادرسی کیفری در آئینه نمودار
تدوين:قاسم افسران ؛ تدوين:سیدابوذر علوی - نگاه بینه - دیویی: 345.5505 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 68000 ریال - 3 -27-8874-964-978 انتخاب
7- قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) به همراه قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی ...
نويسنده:محمدرضا تقوایی‌فر - رسانه مکتوب - دیویی: 345.55 - 274 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -40-5702-600-978 انتخاب
8- کاملترین مجموعه محشی قانون آیین دادرسی کیفری (با آخرین اصلاحات 1394)
به‌اهتمام:محمدحسین کارخیران - آریاداد - دیویی: 345.5505 - 356 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 9 -07-8242-600-978 انتخاب
9- نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری: متن کامل تطبیق و تصحیح شده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 به همراه بیش از هزار نکته درباره مواد آن
نويسنده:علی خالقی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 345.5505 - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 4 -47-7077-600-978 انتخاب
10- آیین دادرسی کیفری: مباحث کاربردی حقوق
نويسنده:محمود آخوندی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 345.5505 - 368 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 4 -784-422-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 159