لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(718)
چاپ مجدد (724)
تالیف (1428)
ترجمه (14)
تهران (1328)
شهرستان (114)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (300)

تعداد یافت شده (1442) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ هفت ستون راهنمای رسیدگی به جرائم و تعیین مجازاتها
نويسنده:عبدالهاشم یعقوبی - بهنامی - 800 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 7 -12-7044-964 انتخاب
2- آئین دادرسی کیفری 1
نويسنده:عباس زراعت - قانون مدار - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -5-92442-600-978 انتخاب
3- دوره تفسیری آیین دادرسی کیفری
نويسنده:مهدی صیادی - شریف - 102 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 200000 ریال - 8 -42-8048-600-978 انتخاب
4- قوانین جدید آیین دادرسی کیفری: لازم الاجراء از تاریخ 1394/4/1، آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضایی و حقوقی ...
تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - 274 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 70000 ریال - 4 -104-104-600-978 انتخاب
5- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بانضمام: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جدید، آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای .
به‌اهتمام:حسین ساعتچی ؛ مصحح:محمود طاق‌دره - مجد - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 7 -43-6153-964 انتخاب
6- مجموعه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 128 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 7 -26-5849-964-978 انتخاب
7- قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات و نظریات شورای نگهبان آراء وحدت رویه و...
تدوين:بابک پورقهرمانی‌کلتپه - خرسندی - 368 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 6 -141-114-600-978 انتخاب
8- آیین دادرسی کیفری: منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392/12/4
نويسنده:رجب گلدوست‌جویباری - جنگل،جاودانه - 442 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1395 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 2 -196-316-600-978 انتخاب
9- دادسرا و تحقیقات مقدماتی
نويسنده:محمدحسین شاملواحمدی - دادیار - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -4-93202-964 انتخاب
10- اجرای احکام کیفری: ‌به ضمیمه‌ی مباحث و مقررات مربوط به دیات
نويسنده:عارفه مدنی‌کرمانی - مجد - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 2 -46-6153-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 145