لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(731)
چاپ مجدد (738)
تالیف (1455)
ترجمه (14)
تهران (1353)
شهرستان (116)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (304)

تعداد یافت شده (1469) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آیین دادرسی کیفری
نويسنده:محمد آشوری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 366 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 7000 نسخه - 18500 ریال - 5 -869-459-964 انتخاب
2- حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)
نويسنده:ولی‌الله انصاری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 8 -528-459-964-978 انتخاب
3- تندخوانی آیین دادرسی کیفری مشتمل بر: نکات آیین دادرسی کیفری 1 و 2 منطبق با سرفصل‌های دانشگاه
نويسنده:نیلوفر بخشی‌زاده - شریف - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 3 -54-8338-600-978 انتخاب
4- آیین دادرسی کیفری (1)
نويسنده:فضل‌الله فروغی ؛ نويسنده:عباس منصورآبادی - میزان - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 250000 ریال - 3 -823-511-964-978 انتخاب
5- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی شامل: کلیه قوانین و مقررات: آئین دادرسی کیفری، اصلاح موادی ...
تدوين:غلامرضا حجتی‌اشرفی ؛ زيرنظر:غلامعلی امیری - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 1280 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 23 سال 1379 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 6 -17-5986-964 انتخاب
6- محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قانون و ...
نويسنده:سیدمهدی کمالان - کمالان - 752 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 9 -09-2566-964-978 انتخاب
7- قانون آیین دادرسی کیفری نموداری مصوب 1392/12/4
تدوين:رضا بولاغی ؛ تدوين:حبیب‌الله جمادی - چتر دانش - 226 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -20-7316-600-978 انتخاب
8- قانون آئین دادرسی کیفری همسفر: مصوب 1392/12/4 قانون و آیین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
تدوين:سیدمهدی کمالان - برازش - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -14-7105-600-978 انتخاب
9- قانون تعزیرات در نظم حقوق کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نويسنده:محمود بابالوئی - مجد - 888 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 400000 ریال - 3 -167-193-600-978 انتخاب
10- فرآیند دادرسی کیفری: (صلاحیت، مراجع کیفری، ترتیبات رسیدگی و اعتراض به آراء، ادله اثبات دعوا و اجرای احکام)...
نويسنده:بهروز جوانمرد - جاودانه،جنگل - 410 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -362-158-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 147