لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(101)
چاپ مجدد (103)
تالیف (58)
ترجمه (146)
تهران (186)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (204) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تئوری‌های فیلم‌نامه در سینمای داستانی
نويسنده:شاهپور شهبازی ؛ ويراستار:محسن آزرم - نشر چشمه - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 6 -796-362-964-978 انتخاب
2- عناصر فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:آروین بلیکر ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -22-7100-964-978 انتخاب
3- تصویر دانش: فیلمنامه‌نویسی مستند و آموزشی برای معلمان و مروجان
نويسنده:سعید بهشتی - نقش مهر - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 3 -86-6145-964-978 انتخاب
4- چگونه فیلمنامه بنویسیم
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری - نیلوفر - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1650 نسخه - 165000 ریال - 2 -333-448-964-978 انتخاب
5- فیلمنامه‌نویسی: آمیزه‌ای از شکل و محتوای فیلم
نويسنده:مارگارت مرینگ ؛ مترجم:داود دانشور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 500 نسخه - 37500 ریال - 2 -674-459-964-978 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر فیلمنامه‌نویسی و کالبدشکافی یک فیلمنامه
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 964-435-642-X انتخاب
7- راهنمای فیلمنامه‌نویس
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری - نیلوفر - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1650 نسخه - 45000 ریال - 5 -332-448-964-978 انتخاب
8- داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:رابرت مک‌کی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 1000 نسخه - 0 -043-363-964-978 انتخاب
9- کارگاه سناریو: چگونه یک سناریو نوشته می‌شود
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:محمدرضا راهور - شیرین - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3500 نسخه - 21000 ریال - 5 -73-5564-964 انتخاب
10- هنر فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:بهمن وفای‌اصلاحی - طاعتی - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300 نسخه - 50000 ریال - 6 -82-6346-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21