لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (81)
تالیف (63)
ترجمه (49)
تهران (105)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشکلات را شکلات کنید
نويسنده:مسعود لعلی - بهار سبز - دیویی: 153.43 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 5000 نسخه - 24500 ریال - 4 -0-91414-964-978 انتخاب
2- مشکلات را شکلات کنید
نويسنده:مسعود لعلی - بهار سبز - دیویی: 153.43 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1390 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 4 -0-91414-964-978 انتخاب
3- تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله
نويسنده:خیریه‌بیگم حائری‌زاده ؛ نويسنده:لیلی محمدحسین - نشر نی - دیویی: 370.152 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 1650 نسخه - 18000 ریال - 5 -628-312-964 انتخاب
4- تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله
نويسنده:خیریه‌بیگم حائری‌زاده ؛ نويسنده:لیلی محمدحسین - نشر نی - دیویی: 370.152 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 1000 نسخه - 66000 ریال - 5 -628-312-964 انتخاب
5- 101 تکنیک حل خلاق مسئله (راهنمای اندیشه‌های نو برای کسب و کار)
نويسنده:جیمز هیگینز ؛ مترجم:محمود احمدپورداریانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 658.403 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 9 -0791-00-964 انتخاب
6- چگونه مسائل خود را حل کنید (مخصوص مدیران)
نويسنده:مایکل‌تی استیونز ؛ مترجم:جهانشاه معینی - کتابخانه دانش - دیویی: 658.403 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 0 -21-6305-964 انتخاب
7- تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله
نويسنده:خیریه‌بیگم حائری‌زاده ؛ نويسنده:لیلی محمدحسین - نشر نی - دیویی: 370.152 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1650 نسخه - 22000 ریال - 5 -628-312-964 انتخاب
8- آموزش کاربردی خلاقیت و حل خلاق مسائل
نويسنده:حسن قاسم‌زاده - قصیده‌سرا - دیویی: 153.35 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 964-93769-5-X انتخاب
9- حل مشکل: آموزش یکی از مهارت‌های زندگی
نويسنده:سیدمهدی صمیمی‌اردستانی - قطره - دیویی: 153.43 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 0 -742-341-964-978 انتخاب
10- تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله
نويسنده:خیریه‌بیگم حائری‌زاده ؛ نويسنده:لیلی محمدحسین - نشر نی - دیویی: 370.152 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 5 -628-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12