لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(86)
چاپ مجدد (14)
تالیف (89)
ترجمه (11)
تهران (68)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (100) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رسانه‌ها و راه‌های تقویت مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی
نويسنده:سعید کریمی - بوستان کتاب - دیویی: 302.23 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 13000 ریال - 5 -355-371-964 انتخاب
2- تنوع
نويسنده:ناصر حق‌شناس ؛ نويسنده:لاله دادآفرین ؛ نويسنده:احمد رضایی‌دارافشانی - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - دیویی: 307.1216 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 20000 ریال - 0 -369-132-600-978 انتخاب
3- نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت و فعالیت‌های فرهنگی
نويسنده:عباسعلی قیومی ؛ نويسنده:محمود عزیزی - اسحاق - دیویی: 302 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 6 -74-6747-964-978 انتخاب
4- اقدام‌پژوهی مشارکتی
نويسنده:آلیس مک‌اینتایر ؛ مترجم:علی کوشازاده ؛ مترجم:مریم اسکافی - ترمه - دیویی: 300.72 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 8 -557-978-964-978 انتخاب
5- شهردار مدرسه
نويسنده:سیدعابدین عبادی ؛ ويراستار:لیلا جعفری ؛ زيرنظر:سهیل سلیمیان - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 371 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 6 -947-238-964-978 انتخاب
6- الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها: یافته‌های تجربی و راه‌بردها
نويسنده:علیرضا علوی‌تبار - سازمان شهرداریهای کشور - دیویی: 352.25 - 184 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9000 ریال - 4 -45-7012-964 انتخاب
7- درآمدی بر فرهنگ و رفتار اجتماعی
نويسنده:محسن محمدعلی‌لواسانی - اندیشه عصر - دیویی: 306 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 0 -70-5187-600-978 انتخاب
8- نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت و فعالیت‌های فرهنگی
نويسنده:عباسعلی قیومی ؛ نويسنده:محمود عزیزی - اسحاق - دیویی: 302 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 50000 ریال - 6 -74-6747-964-978 انتخاب
9- سرزندگی
نويسنده:محمدعلی ایزدخواستی ؛ نويسنده:ناصر حق‌شناس ؛ نويسنده:علی عطریان - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - دیویی: 307.1216 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 20000 ریال - 9 -353-132-600-978 انتخاب
10- به‌شداری
نويسنده:خالید علیزاده ؛ نويسنده:کاوه علیزاده - گوتار - دیویی: 302.14 - 78 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 25000 ریال - 9 -25-5647-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10