لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (5)
تالیف (25)
ترجمه (1)
تهران (23)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی
نويسنده:عباس بازرگان‌هرندی ؛ نويسنده:مقصود فراستخواه - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 378 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 440000 ریال - 0 -0501-02-600-978 انتخاب
2- دانشگاه نخبه، دانشگاه توده
نويسنده:مرتضی مردیها ؛ نويسنده:محبوبه پاک‌نیا - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 378.55 - 374 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 7 -09-8905-600-978 انتخاب
3- ضرورت اصلاحات در آموزش عالی: تاملی بر مسائل و چالش‌های روز در نظام دانشگاهی کشور
نويسنده:نعمت‌الله عزیزی ؛ ويراستار:سمیه سیاه‌پشت - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 378.55 - 608 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -88-6996-600-978 انتخاب
4- الگوی تحول همه جانبه دانشگاه
نويسنده:مهدی ناظمی‌اردکانی ؛ ويراستار:فرهاد توسکی - آثار فکر - دیویی: 378.55 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 135000 ریال - 6 -24-7492-600-978 انتخاب
5- شاخص‌های عملکردی برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی: برای ارتقای کیفیت و ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها ...
نويسنده:فریدون آزما - آرنا - دیویی: 378.55 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -160-356-600-978 انتخاب
6- نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی
نويسنده:عباس بازرگان‌هرندی ؛ نويسنده:مقصود فراستخواه - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 378 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 0 -0501-02-600-978 انتخاب
7- تناقض تحصیلات دانشگاهی با ضوابط شهرداری
نويسنده:مهدی محرابی - ترخون - دیویی: 342.5509 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -54-8873-600-978 انتخاب
8- علم‌سنجی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها
نويسنده:کیومرث نیازآذری ؛ نويسنده:نگین جباری ؛ نويسنده:سیدرضا آل‌طه - اندیشه ماندگار - دیویی: 378.55 - 83 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 5 -70-8334-600-978 انتخاب
9- فرهنگ و دانشگاه
نويسنده:نعمت‌الله فاضلی ؛ ويراستار:غزاله رضوی - ثالث - دیویی: 371.264 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 770 نسخه - 190000 ریال - 8 -400-380-964-978 انتخاب
10- ارزشیابی آموزشی در نظام آموزش عالی (با تاکید بر ارزیابی درونی)
نويسنده:عاطفه ساعدی ؛ نويسنده:صدیقه حمدانی ؛ نويسنده:فرانک امیدیان - مبین اندیشه - دیویی: 378.55 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 8 -172-239-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3