لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (4)
تالیف (24)
ترجمه (1)
تهران (22)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی: بررسی موردی رشته علوم اجتماعی
نويسنده:سیدمحمدامین قانعی‌راد - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1200 نسخه - 38000 ریال - 8 -03-2738-964-978 انتخاب
2- الگوی تحول همه جانبه دانشگاه
نويسنده:مهدی ناظمی‌اردکانی ؛ ويراستار:فرهاد توسکی - آثار فکر - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 240000 ریال - 6 -24-7492-600-978 انتخاب
3- ارزشیابی آموزشی در نظام آموزش عالی (با تاکید بر ارزیابی درونی)
نويسنده:عاطفه ساعدی ؛ نويسنده:صدیقه حمدانی ؛ نويسنده:فرانک امیدیان - مبین اندیشه - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 8 -172-239-600-978 انتخاب
4- حدیث ارشد
گردآورنده: گروه مولفان - سنجش و دانش - 268 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -656-232-600-978 انتخاب
5- فرهنگ و دانشگاه
نويسنده:نعمت‌الله فاضلی ؛ ويراستار:غزاله رضوی - ثالث - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 770 نسخه - 190000 ریال - 8 -400-380-964-978 انتخاب
6- دانشگاه نخبه، دانشگاه توده
نويسنده:مرتضی مردیها ؛ نويسنده:محبوبه پاک‌نیا - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 374 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 7 -09-8905-600-978 انتخاب
7- کارنامه ارزیابی درونی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تدوين:رضا محمدی - سازمان سنجش آموزش کشور - 384 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 6 -247-239-964-978 انتخاب
8- سند ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران
نويسنده: مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی - سازمان سنجش آموزش کشور، اداره کل چاپ و انتشارات - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 8 -272-239-964-978 انتخاب
9- ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران
نويسنده:عماد افروغ - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 518 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700 نسخه - 260000 ریال - 0 -66-6996-600-978 انتخاب
10- ضرورت اصلاحات در آموزش عالی: تاملی بر مسائل و چالش‌های روز در نظام دانشگاهی کشور
نويسنده:نعمت‌الله عزیزی ؛ ويراستار:سمیه سیاه‌پشت - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 608 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -88-6996-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3