لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (31)
تالیف (3)
ترجمه (46)
تهران (38)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن شوهر)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - البرز - دیویی: 646.78 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 7 -259-442-964 انتخاب
2- مردان زن ستیز
نويسنده:سوزان فوروارد ؛ مترجم:شیما نعمت‌اللهی - خجسته - دیویی: 306.7 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 1850 نسخه - 25000 ریال - 5 -01-6233-964 انتخاب
3- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن مرد)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - البرز - دیویی: 646.78 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 1 -259-442-964-978 انتخاب
4- مردان زن ستیز
نويسنده:سوزان فوروارد ؛ مترجم:شیما نعمت‌اللهی - خجسته - دیویی: 305 - 386 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 5 -01-6233-964 انتخاب
5- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1650 نسخه - 420000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
6- چراغ دل شوهرت را روشن کن (کتاب تمرین)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - نشر البرز - دیویی: 646.78 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 8 -320-442-964 انتخاب
7- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن شوهر)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - البرز - دیویی: 646.78 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1396 - 500 نسخه - 210000 ریال - 7 -259-442-964 انتخاب
8- زنانی که مردان آنان را دوست دارند، زنانی که مردان آنان را ترک می‌کنند
نويسنده:کانل کوان ؛ نويسنده:ملوین کیندر ؛ مترجم:شمس‌الدین حسینی - نسل نواندیش - دیویی: 646.77 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 49000 ریال - 9 -681-412-964-978 انتخاب
9- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن شوهر)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - نشر البرز - دیویی: 646.78 - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 7 -259-442-964 انتخاب
10- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1650 نسخه - 40000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5