لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (31)
تالیف (3)
ترجمه (47)
تهران (39)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنچه زنان دوست دارند بشنوند ولی مردان دوست ندارند بگویند
نويسنده:باب برکوویتز ؛ نويسنده:راجر گیتینز ؛ مترجم:اکرم شکرزاده - ندای الهی،ملینا،چاف،سرچشمه پاکان - دیویی: 306.7 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 27000 ریال - 1 -8-94698-964-978 انتخاب
2- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن مرد)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - البرز - دیویی: 646.78 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 150000 ریال - 1 -259-442-964-978 انتخاب
3- آنچه زنان دوست دارند بشنوند، مردان دوست ندارند بگویند
نويسنده:باب برکوویتز ؛ نويسنده:راجر گیتینز ؛ مترجم:اکرم شکرزاده - یاری‌گر - دیویی: 306.7 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110000 ریال - 9 -4-97263-600-978 انتخاب
4- چگونه مردان را به گوش دادن وادار کنیم؟
نويسنده:جان گری - ندای الهی - دیویی: 155.332 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 40000 ریال - 4 -7-94698-964-978 انتخاب
5- مردان زن ستیز
نويسنده:سوزان فوروارد ؛ مترجم:شیما نعمت‌اللهی - خجسته - دیویی: 305 - 386 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 15000 ریال - 5 -01-6233-964 انتخاب
6- چگونه مردان را به گوش دادن وادار کنیم؟
نويسنده:جان گری - ندای الهی،چاف،ملینا - دیویی: 155.332 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 27000 ریال - 4 -7-94698-964-978 انتخاب
7- زنانی که مردان آنان را دوست دارند، زنانی که مردان آنان را ترک می‌کنند
نويسنده:کانل کوان ؛ نويسنده:ملوین کیندر ؛ مترجم:شمس‌الدین حسینی - نسل نواندیش - دیویی: 646.77 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 249000 ریال - 9 -681-412-964-978 انتخاب
8- مردان زن ستیز
نويسنده:سوزان فوروارد ؛ مترجم:شیما نعمت‌اللهی - خجسته - دیویی: 306.7 - 386 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 19500 ریال - 5 -01-6233-964 انتخاب
9- زنانی که مردان آنان را دوست دارند، زنانی که مردان آنان را ترک می‌کنند
نويسنده:کانل کوان ؛ نويسنده:ملوین کیندر ؛ مترجم:شمس‌الدین حسینی - نسل نواندیش - دیویی: 646.77 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 65000 ریال - 9 -681-412-964-978 انتخاب
10- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن شوهر)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - البرز - دیویی: 646.78 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 130000 ریال - 7 -259-442-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5