لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (16)
تالیف (2)
ترجمه (25)
تهران (26)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت موفق: درس‌هایی از تجربه‌های مدیران شرکت‌های بزرگ
نويسنده:توماس پیترز ؛ مترجم:قاسم کریمی - قدیانی - دیویی: 658.00973 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 3 -333-417-964 انتخاب
2- رهبری برای آینده‌های پایدار دستیابی به موفقیت در دنیای رقابتی
نويسنده:گیل ایوری ؛ مترجم:محمد ایوبی ؛ ويراستار:رضا خدایی - دانشگاه عالی دفاع ملی - دیویی: 658.4091 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 600000 ریال - 1 -014-248-622-978 انتخاب
3- ساختن برای ماندن
نويسنده:جیمزچارلز کالینز ؛ نويسنده:جری پوراس ؛ مترجم:فضل‌اله امینی - فرا - دیویی: 650.10973 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 78000 ریال - 0 -05-7092-964-978 انتخاب
4- چگونه به برتری برسیم؟
نويسنده:ابراهیم چگینی - رهنمای اندیشمند - دیویی: 650.1 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 1 -31-7109-600-978 انتخاب
5- راه اپل: دوازده درس مدیریتی از نوآورترین شرکت دنیا
نويسنده:جفری کروک‌شنک ؛ مترجم:لیلا آزادی - معیار اندیشه - دیویی: 658.4 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 170000 ریال - 1 -97-6617-964-978 انتخاب
6- ساختن برای ماندن
نويسنده:جیمزچارلز کالینز ؛ نويسنده:جری پوراس ؛ مترجم:فضل‌اله امینی - فرا - دیویی: 650.10973 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 43000 ریال - 9 -05-7092-964 انتخاب
7- ساختن برای ماندن: عادات موفقیت‌آمیز شرکت‌های آرمانی
نويسنده:جیمزچارلز کالینز ؛ نويسنده:جری پوراس ؛ مترجم:حمیدرضا جعفری - الماس دانش - دیویی: 650.10973 - 492 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 750000 ریال - 5 -203-189-600-978 انتخاب
8- خروج از بحران (بیماریهای مدیریت)
نويسنده:ویلیام‌ادواردز دمینگ ؛ مترجم:نوروز درداری - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 658.00973 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 78000 ریال - 964-317-252-X انتخاب
9- جک: سخنی از درون دل
نويسنده:جک‌جان‌فرانسیس ولش ؛ مترجم:محمدعلی طوسی ؛ ويراستار:جان برن - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 338.762138092 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 29500 ریال - 6 -71-6175-964 انتخاب
10- راه اپل: دوازده درس مدیریتی از نوآورترین شرکت دنیا
نويسنده:جفری کروک‌شنک ؛ مترجم:لیلا آزادی - معیار اندیشه - دیویی: 658.4 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 110000 ریال - 1 -97-6617-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3