لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2252)
چاپ مجدد (1526)
تالیف (2446)
ترجمه (1332)
تهران (3048)
شهرستان (730)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (378)

تعداد یافت شده (3778) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای مدیریت موفق
گردآورنده:حسن تامینی ؛ گردآورنده:رامین مهدیقلیخان - نزهت - دیویی: 658 - 280 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 2 -21-7873-964 انتخاب
2- سرپرستی سازمان برای دانشجویان رشته‌های مدیریت بازرگانی و حسابداری
نويسنده:مجتبی علی‌بکیان - خواجه رشید - دیویی: 658.402 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 8 -8-95175-964 انتخاب
3- انگیزش و مدیریت تحول
نويسنده:گیزلا هاگمن ؛ مترجم:علی‌محمد گودرزی - رسا - دیویی: 658.314 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1650 نسخه - 20000 ریال - 6 -397-317-964 انتخاب
4- 525 نکته از زبان مدیران موفق
نويسنده:رن کولمن ؛ نويسنده:جایلز بری ؛ مترجم:ابوالقاسم حکیمی‌پور - شرکت به نشر - دیویی: 658.4 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 3300 نسخه - 12500 ریال - 2 -0312-02-964 انتخاب
5- بهبود و اصلاح روشها و فرآیندها
نويسنده:عباس صمدی ؛ ويراستار:رضا مسلمی - خواجه رشید - دیویی: 658.1 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 4 -03-8729-964 انتخاب
6- درس‌های بزرگ از مدیران برجسته
نويسنده:عاطفه حجازی ؛ مقدمه:بهزاد ابوالعلایی ؛ نقاش:معصومه صالحی - مهرگل - دیویی: 658 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 نسخه - 15000 ریال - 1 -2-94965-964 انتخاب
7- مدیر یک دقیقه‌ای
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ نويسنده:کنت‌اچ. بلانچارد ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - اردیبهشت - دیویی: 658.0019 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 964-6062-13-X انتخاب
8- باید‌ها و نبایدهای رهبری تیم کاری
نويسنده:استیو هربلین ؛ نويسنده:پت گاینی ؛ مترجم:حمیدرضا رشیدی - رسا - دیویی: 658.4036 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 3 -586-317-964 انتخاب
9- رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها: گروه
نويسنده:استیون‌پی. رابینز ؛ مترجم:علی پارساییان ؛ مترجم:سیدمحمد اعرابی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 658.3 - 424 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 3000 نسخه - 43000 ریال - 1 -28-6269-964 انتخاب
10- فنون سخنرانی
نويسنده:تیم هیندل ؛ مترجم:شفیع الهی ؛ ويراستار:سمیه شریعتی‌راد - سارگل - دیویی: 658.452 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 5 -05-5890-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 378