لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارش استقرار: برنامه راهبردی پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور در منطقه اقتصادی انرژی پارس (ویژه جامعه کار و تولید)
نويسنده:بهزاد دماری - طب و جامعه - دیویی: 362.293055735 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5 -22-7222-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1