لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیست مجلس پیرامون عهدنامه مالک اشتر و غیره
نويسنده:رضا استادی - رضا استادی - دیویی: 297.951 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 3 -0228-04-964-978 انتخاب
2- عهدنامه امام علی (ع) به مالک اشتر: مشتمل بر 23 فصل‌و 180 اصل
ويراستار:سیدمحمد ریاضی - پیام آزادی - دیویی: 297.951 - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 1400 ریال - 3 -263-302-964 انتخاب
3- عهدنامه امام علی (ع) به مالک اشتر: مشتمل بر 23 فصل‌و 180 اصل
ويراستار:سیدمحمد ریاضی - پیام آزادی - دیویی: 297.951 - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 1400 ریال - 3 -263-302-964 انتخاب
4- در حریم رمضان "شامل 30 موضوع سخن در ماه مبارک رمضان با الهام از آخرین خطبه ماه شعبان پیامبر (ص)"
تهيه و تنظيم:سیدمحمدرضا طباطبائی‌نسب - غدیر - دیویی: 297.21 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5500 ریال - انتخاب
5- عهدنامه مالک‌اشتر نخعی
محقق:مهدی صالح ؛ مترجم:سیدعلینقی فیض‌الاسلام‌اصفهانی - قدس - دیویی: 297.951 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 ریال - 5 -94-6395-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1