لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (9)
تالیف (29)
ترجمه (17)
تهران (39)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناخت تیپ‌های 9‌گانه شخصیتی (انیاگرام)
نويسنده:حسین شاه‌حسینی ؛ نويسنده:شروین چهره‌نواز - اندیشه کامیاب - دیویی: 155.26 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 1 -98-8881-964-978 انتخاب
2- اینیاگرام، فراشناختی بر شخصیت انسان
نويسنده:سیما منصوری ؛ نويسنده:آسیه ایران‌نژاد - ندای کارآفرین - دیویی: 155.26 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 160000 ریال - 8 -242-482-600-978 انتخاب
3- انواع شخصیت بر اساس اینیاگرام
نويسنده:دان‌ریچارد ریسو ؛ نويسنده:راس هادسون ؛ مترجم:ایرج صابری - کتاب ارجمند،ارجمند - دیویی: 155.26 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 690000 ریال - 4 -556-200-600-978 انتخاب
4- تیپ‌شناسی و هیجانات مبتنی بر مدل اینیاگرام
نويسنده:لادن عراقی - میعاد اندیشه - دیویی: 155.26 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 4 -1-96536-600-978 انتخاب
5- خودشناسی: تشخیص تیپ شخصیتی با روش اینیاگرام
نويسنده:پروین دقیقیان ؛ ويراستار:توران بهادری - آرامش،هستان - دیویی: 155.26 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 1 -14-6280-600-978 انتخاب
6- انواع شخصیت بر اساس اینیاگرام
نويسنده:دان‌ریچارد ریسو ؛ نويسنده:راس هادسون ؛ مترجم:ایرج صابری - کتاب ارجمند،ارجمند - دیویی: 155.26 - 550 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 420000 ریال - 4 -556-200-600-978 انتخاب
7- مقابله با عصبانیت و راه‌کارهای آن
نويسنده:لارنس کین ؛ نويسنده:کریس وایلدر ؛ مترجم:علی هداوند - اژدهای طلایی - دیویی: 155.264 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 695000 ریال - 2 -34-8029-600-978 انتخاب
8- اینیاگرام: دریچه‌ای به فراسوی شخصیت
نويسنده:دان‌ریچارد ریسو ؛ نويسنده:راس هادسون ؛ مترجم:وجیه‌اله گل‌نواز - کتاب ارجمند - دیویی: 155.26 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 140000 ریال - 3 -243-200-600-978 انتخاب
9- تغییر و تحول بر اساس آموزه‌های انیاگرام: رهاییها و تصدیقها برای رشد و بهبود تیپ شخصیتی شما
نويسنده:دان‌ریچارد ریزو ؛ مترجم:جعفر واعظی ؛ ويراستار:احمد آخوندی - بازاریابی - دیویی: 155.26 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 220000 ریال - 0 -67-6982-600-978 انتخاب
10- رابطه تیپ‌های شخصیتی A و B با بیماری تالاسمی
نويسنده:آرش غنچه - ندای آریانا - دیویی: 155.26 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 65000 ریال - 9 -20-5770-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5