لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (247)
تالیف (395)
ترجمه (2)
تهران (377)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (397) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مالیاتهای مستقیم
- وزارت امور اقتصادی و دارایی،شباویز - دیویی: 343.55052 - 310 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 3000 نسخه - 9 -0-92214-964 انتخاب
2- قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1366/12/3) با آخرین اصلاحات مصوب 1394 اجرا از سال 1395 ...
نويسنده:محسن ابراهیمی - هرمس - دیویی: 343.55052 - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 7 -062-456-600-978 انتخاب
3- متن کامل: قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1366/12/3باآخرین ... همراه با: 383 سئوال مالیاتی با پاسخ...)
گردآورنده:محمد عظیمی - نوبل - دیویی: 343 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 3 -5-91360-964 انتخاب
4- قانون مالیات‌های مستقیم: قانون مالیات بر ارزش افزوده
تدوين:محمد عبداللهی‌کیا - آیدین،یانار - دیویی: 343.55052 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -52-5871-600-978 انتخاب
5- مالیات بر اصناف: گزیده‌ای از قانون مالیات‌های مستقیم
نويسنده:مهران قاسمیان - ادبستان،آیلار - دیویی: 343.55052 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 0 -000-196-600-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین مالیاتی با رویکرد آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران براساس قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات ...
به‌اهتمام:فرشید فریدونی ؛ به‌اهتمام:امیر نجاتی - ترمه - دیویی: 343.55052 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 6 -720-978-964-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم: مشتمل بر آخرین اصلاحات و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال 1381 ...
به‌اهتمام:غلامحسین دوانی ؛ ويراستار:خاطره خالدی‌زاده - کیومرث - دیویی: 343.55052 - 290 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 5000 ریال - 7 -34-6266-964 انتخاب
8- قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات و الحاقات
تدوين:غلامرضا حجتی‌اشرفی - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 343.55052 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 9 -69-5986-964 انتخاب
9- قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور
تدوين: گروه علمی موسسه کمک آزمون - کمک آزمون - دیویی: 343.55052 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -06-8927-600-978 انتخاب
10- مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم (مشتمل بر آخرین اصلاحات اسفندماه 1379 و مفاد مالیاتی قانونی ...)
به‌اهتمام:غلامحسین دوانی - کیومرث - دیویی: 343.55052 - 442 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1380 - 1700 نسخه - 17000 ریال - 6 -12-6266-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40