لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (1)
تالیف (13)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنجینه غار کلماکره
نويسنده:لیلا خسروی ؛ زيرنظر:سیدمهدی موسوی‌کوهپر - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - دیویی: 796.52509552 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -15-6953-600-978 انتخاب
2- نمادهای اساطیری
نويسنده:فریبرز احمدیان‌فر ؛ ويراستار:داراب گلچین - گلچین ادب - دیویی: 955.00435 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 3 -49-7890-600-978 انتخاب
3- آثار باستانی و تاریخی لرستان
نويسنده:حمید ایزدپناه - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 955.52 - 540 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1376 - 2000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
4- کلماکره: مغاری از گنجینه‌های باستانی لرستان
نويسنده:حسین بیرانوندی - شاپورخواست - دیویی: 796.525095552 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 0 -008-260-600-978 انتخاب
5- جغرافیای گردشگری لرستان: سرزمین مفرغ، بلوط و آبشارهای ایران
نويسنده:محسن گلپایگانی - ایرانیکا - دیویی: 915.52 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 1 -05-7515-600-978 انتخاب
6- آثار باستانی و تاریخی لرستان
نويسنده:حمید ایزدپناه - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 955.52 - 104 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
7- تاریخ جغرافیایی و اجتماعی لرستان: مقدمه‌ای بر آثار باستانی و تاریخی لرستان
نويسنده:حمید ایزدپناه - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 955.52 - 426 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -02-6278-964 انتخاب
8- زی‍رخ‍اک‍ی‌‍‌ه‍ای‌ م‍ف‍رغ‍ی‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌
نويسنده:ی‍ت‍رراج‍راس‍ت‍ی‍وارت‌ م‍وری‌ ؛ مترجم:علی داراب‌ب‍ی‍گ‍ی‌ - کرمانشاه - دیویی: 739.5120935 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 1 -4-91425-964 انتخاب
9- شهرهای تاریخی لرستان فیلی
نويسنده:محمد محمدی‌اصل ؛ نويسنده:محمد میرزایی‌رشنو - شاپورخواست - دیویی: 955.52 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -263-260-600-978 انتخاب
10- جاذبه‌های لرستان
نويسنده:س. صداقت - 360 درجه - دیویی: 915.52 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700 نسخه - 2 -72-8320-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2